VNA

VNA i verdensklasse til forbedret billedkontrol, styring og informationsdeling

Noblys VNA-løsning (Vendor Neutral Archive) er et funktionsstærkt billedbehandlingssystem, designet til håndtering af medicinske billeder fra mange forskellige sundhedsområder, som sikrer et optimalt patientoverblik med alle nødvendige detaljer.

Et centralt arkiv for alle typer af medicinsk billeddata

De enkelte afdelinger på et hospital har ofte deres helt egne krav og behov i forhold til de billedtyper og billedata, som skal håndteres. Det er derfor ikke ualmindeligt, at man har forskellige typer af systemer, som taler hvert deres eget sprog. Det betyder, at informationer ofte findes i forskellige arkiver, hvilket vanskeliggør informationsdeling. Samtidig udfordrer det, at den nødvendige data og information er tilgængelig for den rette person på det rette tidspunkt.

Acuo VNA er en stærk billedplatform, som løser udfordringen ved at konsolidere alle typer af billeder og relevant information på tværs af alle afdelinger. Det sikrer problemfri adgang til den helt rigtige billeddata fra alle sundheds IT-systemer.

GDPR overholdelse og let adgang til billedinformationer

Aggregering og sammenlægning af forskellige PACS, med mulighed for at adskille adgang og ejerskab, sikrer overholdelse af GDPR. Effektiv søgning af billeder på tværs af kilder og typer, med mulighed for at definere brugerspecifikke søgekonfigurationer, gør VNA til et effektivt værktøj i en travl hverdag.

Når billeder fra forskellige afdelinger deles på tværs af specifikke it-systemer er der ofte udfordringer omkring patientdata og udveksling af information mellem systemerne. VNA transformerer patientinformation og relevant metadata, så de automatisk er tilpasset kravene fra de forskellige systemer samtidig med, at den originale formatering bevares.

Fordele ved Acuo VNA

Centralt billedarkiv og central administration af alt billedmateriale fra alle specialafdelinger sikrer, at billeder og information altid er tilgængelig.

Undgå omkostningstunge og tidskrævende PACS-migreringer i forbindelse med fremtidige datamigreringer.

Højere kvalitet og bedre effektivitet med workflowoptimering, der intelligent dirigerer relevante billeddata til diagnostisk tolkning.

Den rette samarbejdspartner

Ved at integrere VNA-teknologi opnås fuld ejerskab og kontrol af billeddata uanset kilde, og de indbyggede migreringsværktøjer giver optimal fleksibilitet i forbindelse med fremtidige udvidelser. Konsolidering af hardware, software, support, vedligehold og drift af et centralt billedarkiv giver samtidig store omkostningsmæssige besparelse hvert år.

Bliv fremtidssikret nu

Kontakt os

Vi tager gerne en uforpligtende dialog om, hvordan et centralt VNA billedarkiv kan skabe værdi og effektiviseringer i jeres organisation.