Sundhed

Digitalisering sætter patienten i centrum

Det danske sundhedsvæsen står over for en række store udfordringer i de kommende år. Pandemien har skabt en stor patientpukkel, som kun bliver større i takt med den demografiske udvikling.

Forbered afdelingerne på den kommende patientpukkel   

Alle ved det, men kun få løser rent faktisk problemerne før de banker på. Hos Nobly forventer vi en kæmpe og langvarig arbejdspukkel i sundhedsvæsenet. Den er vi naturligvis allerede igang med at hjælpe med at få nedbragt.   

NoblyDoc

Løsningen indsamler data mange steder fra, eksempelvis lokalt på afdelingerne og arkiverer materialet korrekt i OnBase. For på den måde at gøre informationer tilgængelig til EPJ/Sundhedsplatformen.

VNA

Arbejdet med billeder i sundhedsvæsenet er et omdrejningspunkt for mange patientforløb. VNA gør det muligt at se alle patientbilleder – på forlangende. Uanset, hvor billedet er skabt og brugt. Det giver et bedre beslutningsgrundlag.

OnBase Patient Window

OnBase Patient Window giver adgang til alt indhold i systemer uden for EPJ eller Sundhedsplatformen i en enkelt visning. Det sikrer, at sundhedspersonalet har de oplysninger, de har brug for til at træffe beslutningen om den rette medicinske behandling ved hjælp af færre klik.

Ingen kompromis med kvalitet og patientsikkerhed

Forskning gør os i stand til at behandle flere sygdomme i dag, end vi kunne i går, og vi lever generelt længere, alt imens der bliver færre hænder til at behandle os. Udfordringen bliver dermed at skabe forudsætningerne for en højere gennemstrømning af patienter uden at gå på kompromis med kvalitet og patientsikkerhed. Det bliver derfor afgørende at afkoble de manuelle processer og i stedet sætte strøm til processerne.

Der bliver dagligt genereret en enorm mængde data i det danske sundhedsvæsen, som skal digitaliseres i endnu højere grad. For hvis alle patientinformationer ikke er tilgængelige det samme sted, skaber det en risiko for, at forkerte beslutninger træffes, alene fordi informationerne ikke er tilgængelige. En løsning er at flytte patienten i centrum for hele forløbet, så koordineringen omkring patienten samles i et digitalt system, hvor informationerne glider friktionsløst.

Ved at implementere digitale løsninger oplever patienten et minimum af ventetid i behandlingsprocessen. Det bliver dermed enkelt, hurtigt og transparent at kommunikere med alle involverede parter i et patientforløb.

Digitaliseringen effektiviserer processen og nedbringer ventetiderne, som i det store perspektiv gør det muligt at håndtere flere behandlinger i sundhedssystemet.

Mest mulig tid til patienterne

Hos Nobly kan vi med vores branchekendskab, kompetencer og teknologiforståelse sikre, at sundhedssektoren får frigivet mest muligt tid til patienterne. På den måde kan vi afhjælpe det store pres, sundhedssystemet oplever netop nu. Det gør vi ved at samle eksisterende data, automatisere manuelle processer samt sikre integrationer systemerne imellem. Vi skaber generelt et 360 graders overblik.

Information kan dermed flyde frit på tværs af hospitalet til de steder, hvor det kan gøre mest gavn, så diagnoser altid træffes på et så fuldstændigt grundlag som muligt. Værktøjerne giver mulighed for at digitalisere og udnytte ustruktureret indhold i hele sundhedsvirksomheden og integrere det med de kerneapplikationer, hospitalet bruger hver dag: EMR’er, billedarkivering (VNA) og kommunikationssystemer (PACS), kliniske beslutningsstøttesystemer (CDS) og meget mere.

Det betyder, at sundhedspersonalet har nem og hurtig adgang til kliniske dokumenter, medicinske billeder og andre oplysninger. På den måde bliver det nemmere og mindre ressourcetungt at kunne træffe den rette beslutning om behandling af patienter. Dermed øges effektiviteten, så blandt andet læger og sygeplejersker har mere tid til kontakt med patienterne. Det giver samtidig en øget tilfredshed hos medarbejderne, der kan bruge mere tid på patientkontakt frem for papirarbejde – og patienterne får den bedst mulige behandling. Kvalitet og økonomi vil med andre ord gå hånd i hånd.

Mød en af vores glade kunder

Odense Universitetshospital (OUH) er et af Danmarks største hospitaler med 7.500 medarbejdere og mere end 1.000 senge. På hospitalet behandler man årligt 350.000 indlagte, 60.000 skadestuepatiner og 488.000 ambulante patienter, og der ydes pleje 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

OUH har valgt Noblys fremtidssikrede it-platform OnBase som fundament for hospitalets integrerede informationsplatform. OnBase giver autoriserede, godkendte brugere adgang til at se alle dokumenter i alle filformater fra et hvilket som helst sted – selv sterile miljøer – ved hjælp af den sikre webklient.

OUH har desuden tildelt patientens CPR-nummer som nøgleord til alle dokumenter, der er forbundet med journalen. Nøgleordet kan bruges til omgående at finde de nødvendige dokumenter.

Sundhedspersonale fra hele Europa kommer jævnligt til Odense for at se de fremsynede processer på OUH, og mange bruger hospitalets succesfulde metoder som model for idéer til fremtidig implementering. Formålet er at strømline processer og forbedre patientplejen ved hjælp af en reel, langsigtet EPJ (elektronisk patientjournal).

Se vores cases

Visma øger sikkerheden og minimerer behandlingstiden med OnBase
Visma øger sikkerheden og minimerer behandlingstiden med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
Nyt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i front på kundeoplevelse og datasikkerhed
Nyt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i front på kundeoplevelse og datasikkerhed
Digital arkivløsning effektiviserer arbejdsgangen hos Velliv
Digital arkivløsning effektiviserer arbejdsgangen hos Velliv
BMW Group Financial Services forbedrer arbejdsgange og effektivitet i forbindelse med kontraktprocesser
BMW Group Financial Services forbedrer arbejdsgange og effektivitet i forbindelse med kontraktprocesser
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament
previous arrow
next arrow