Rapportering

Overholdelse af politikker og lovgivning

Rapporteringsmulighederne i OnBase er enorme. Alle aktiviteter bliver logget – nærmest hysterisk overvåget og gemt. Det giver naturligvis helt ideelle muligheder for rapportering.

Formålet med rapporteringer kan gå i flere retninger. Meget af rapporteringen hos virksomhederne handler om, hvorvidt de udstukne politikker og lovgivningen overholdes. Specielt forordningerne fra myndigheder om eksempelvis hvidvaskning og persondatabeskyttelse har fyldt meget, og der kan ifalde virksomhederne bøder ved overtrædelser. Det har derfor stor opmærksomhed. Et ønske om, at rapporteringen og revisionssporerne nemt skal kunne opsættes og driftes, udbygges i takt med, at en ny lovgivning bliver vedtaget.

Selve rapporteringen kan også dreje sig om et ønske om at jagte forbedringer. Ved at have sat strøm til arbejdsprocesserne kan OnBase let følge, hvordan og hvor hurtigt informationen flytter sig i organisationen, og på den måde kan flaskehalse og ineffektive forløb identificeres, og der kan igangsattes korrigerende handlinger.

Ved at have et stærkt udgangspunkt for målingerne kan forbedringer nemt iagttages, og det skaber en positiv spiral – for forbedringer i virksomheden.

Rapporteringen kan også danne baggrund for analyser. De indbyggede elementer til visning af data kan sammensættes til overskuelige og interaktive dashboards, som kan danne grundlaget for analyser.

Brugerne kan klikke på graferne og på den måde dykke ned i data og komme tættere på en årsagsforklaring. De mange grafiske elementer kan hænge sammen således, at når brugerne klikker på et element i en graf, filtreres automatisk på de øvrige grafer og tabeller i det pågældende dashboard, og på den måde kan brugerne hurtigt etablere et 360 graders billede af effekten af den pågældende hændelse.

Endelig bruger Nobly også OnBase til overvågning af fejl eller ukomplette forløb. OnBase leverer en hurtig besked til udvalgte brugere om, at der er noget galt. Det handler om at kunne agere proaktivt og fange problemerne, før de vokser sig store. OnBase kan som en åben arkivplatform lytte på mange forskellige måder og steder, som kan være kritiske for virksomhedens drift. Fra den langsomme periodiske overvågning ned til ultrakorte målinger.

Grundlaget for rapporteringen kan også sendes til eksempelvis et data warehouse, hvor virksomhedens mange andre data opbevares. 

Da der er tale om et low code miljø kan virksomheden naturligvis selv stå for at udvikle og indarbejde rapporteringen. Det giver rigtig god mening, idet behovet for rapporteringen hele tiden flytter sig i takt med, at ledelsen har fokus på nye områder og indsatser.

Aktuelt

Bliv opdateret på det nyeste fra vores verden

Job hos Nobly

Se aktuelle stillingsopslag