Rapportering

Overholdelse af politikker og lovgivning

Behovet for rapportering flytter sig i takt med virksomheders fokus. Hvis fokus skifter fra ét indsatsområde til et andet, er der andre behov for rapportering end tidligere. Uanset årsagen til, at du som virksomhed har et ønske om rapportering, kan OnBase være den perfekte platform til at assistere dette. Det gælder, hvis du har brug for rapportering som baggrund for analyse, overvågning af ukomplette forløb, eller for at overholde lovgivning og opfylde gældende politikker. Og skulle behovet ændre sig, har du som bruger mulighed for selv at justere rapporterings-indsatsen.

Rapporteringsmuligheder i OnBase

I OnBase er mulighederne for rapportering enorme. Det er væsentligt at kunne agere proaktivt, så problemer kan fanges inden de vokser sig større. Som en åben arkivplatform kan OnBase lytte på mange forskellige måder mange forskellige steder, der kan være kritiske for virksomhedens drift, og leverer hurtigt besked til udvalgte brugere om, at noget er galt. Nobly bruger OnBase til overvågning af fejl eller ukomplette forløb, og kan spænde fra langsom periodisk overvågning til ultrakorte målinger. 

Hvorfor rapportering?

Rapportering kan omhandle en række forskellige behov i virksomheder, og Nobly kan være behjælpelig i at opfylde disse. Ved brug af platformen OnBase overvåges og gemmes alle aktiviteter, hvilket giver ideelle muligheder for rapportering. Følgende er nogle af de formål, virksomheder har, i ønsket om rapportering. 

Overholdelse af politikker og lovgivning

For mange virksomheder handler rapporterings-behovet om at sikre overholdelse af politikker og gældende lovgivning. Specielt omhandlende hvidvask og persondatabeskyttelse, hvor der kan idømmes bøder ved overtrædelser. Her har virksomheder et ønske om, at rapportering skal opsættes og driftes let, og kunne udbygges i takt med ny lovgivning, der løbende vedtages. 

Ønske om at jagte forbedring 

Rapportering kan danne baggrund for analyse i en virksomhed. Indbyggede elementer til visning af data kan sammensættes til overskuelige og interaktive dashboards, som kan danne grundlag for analyser. Ved at have sat strøm til arbejdsprocesserne kan OnBase følge, hvordan og hvor hurtigt information flytter sig i organisationen. Dermed kan flaskehalse og ineffektive forløb identificeres, og der kan igangsættes korrigerende handlinger. 

“Ved at have et stærkt udgangspunkt for målingerne kan forbedringer nemt iagttages, og det skaber en positiv spiral for forbedringer i virksomheden.” 

Overskueligt Dashboard

Som bruger kan du klikke på grafer for at dykke ned i data og komme tættere på en årsagsforklaring. Grafiske elementer kan hænge sammen således, at når brugere klikker på et element i en graf, filtreres der automatisk på de øvrige grafer og tabeller i det pågældende dashboard. På den måde kan brugerne hurtigt etablere et 360 graders billede af effekten af den pågældende hændelse. Grundlaget for rapportering kan også sendes til eksempelvis et data warehouse, hvor virksomhedens mange andre data opbevares. Da der er tale om et low code miljø kan virksomheden selv udvikle og indarbejde rapporteringen.

Det giver god mening, da behovet for rapportering flytter sig i takt med, at ledelsen har fokus på nye områder og indsatser.

Bliv fremtidssikret nu

Kontakt os

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak, så I kan høre mere om vores løsninger.