Arkivering

Simpel og sikker dokumenthåndtering

I en verden med utallige arkiveringsmetoder og platforme kan det være udfordrende at sikre en simpel og sikker dokumenthåndtering. Den store mængde muligheder skaber ofte forvirring, spildtid og fejl, og er en skrøbelig løsning, når det gælder overholdelse af data-lovgivning. Med hjælp fra Nobly kan du få en robust, sikker og ensartet arkiveringsproces. Så er det slut med at gemme i private foldere, arkivere i løst koblede arkivløsninger og med at spekulere på, hvem dokumenter skal tilsendes for videre behandling. Noblys arkiveringsløsninger henvender sig til både banker, finansieringsselskaber, forsikrings- og pensionsselskaber.

Fragmenteret arkivering

Arkivering af dokumenter er en væsentlig og stor del af de fleste arbejdsprocesser. Mulighederne for arkivering spænder lige fra lagring i forskellige applikationer (ERP-systemer, Outlook, CRM-løsninger, Jira mv.), fælles drev (på medarbejdernes arbejdsstationer, bærbare maskiner og mobile enheder) og til specialisererede arkiveringsleverandører som Dropbox, Microsoft O365, iDrive, Google drive etc., på interne SharePoint sites/OneDrive, FTP servere osv.

Som udgangspunkt er fleksibilitet og individuel tilpasning er en positiv ting, men virkeligheden kan se anderledes ud. Det, der burde være en enkel arbejdsproces, bliver uproduktivt grundet de mange systemer, og det skaber samtidig større risiko for udfordringer med at overholde regler udstedt af datatilsynet. 

GDPR As A Service

Persondatalovgivning kan til stadighed være en udfordring for mange virksomheder, der i dag har ansvaret for behandling og beskyttelse af personoplysninger. Information spredt over mange kilder og systemer gør det endnu sværere at sikre overholdelse af GDPR, og med nye hvidvaskningskrav for virksomheder aktualiseres problemstillingen yderligere. Indhentning af data er en kompleks opgave, og derfor er der brug for OnBase. 

OnBase er skabt med henblik på sporing, validering og versionering, og er dermed ideel til denne tidsalder, der kalder på simplificering af data-opbevaring. Ved at sikre overholdelse af GDPR direkte i platformen kalder vi det ’GDPR As A Service’. 

Det gamle mundhæld ’godt begyndt er halvt fuldendt’ kan i den grad hæftes på OnBase. OnBase støtter virksomhedens processer for at automatisere og digitalisere disse mest muligt. Med denne teknologi, der samler og simplificerer arkivering af dokumenter, er din virksomhed godt i gang med at lukke hullerne og strømline processerne omkring GDPR. 

Arkiveringsløsninger

Hvis din virksomhed oplever arkivering som en unødvendigt omkostningstung opgave, kan Nobly være din partner i at etablere en robust, ensartet og sikker arkivering. 

På den måde kan alle tilgå dokumenter uanset lokation. Du kan altså redigere og ændre i dokumenter uanset om du er på kontoret, arbejder hjemme, eller er på farten – og dine kollegaer kan gøre det samme. 

Arkiveringsløsningen indlejres i din virksomheds foretrukne redskab, om det er Outlook, Microsoft Word eller andet, og er derfor altid tilgængelig, hvis du har din enhed med dig. 

Fordi alting samles i dokumenthåndteringsplatformen OnBase er det muligt at undgå dubletter, da alt arkiveres centralt. Der arbejdes på samme dokument og alt logges og gemmes i nyeste versioner – helt automatisk. 

Kundeservice

Kundeservice handler om at være bekendt med et helt sagsforløb samt alle kundens forhold. Med arkivering i OnBase er kundeinformation tilgængelig på det forlangte tidspunkt, og yderligere information kan, om nødvendigt, hurtigt tilgås. Det gør det muligt for den enkelte medarbejder at træffe de rigtige beslutninger og undgå fejl i samarbejdet med kunden. Ingen spildtid, ingen fejl og større kundetilfredshed. 

Bliv fremtidssikret nu

Kontakt os

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak, så I kan høre mere om vores løsninger.