CSR-politik for Nobly

Formål

Hos Nobly arbejder vi på grundlag af en global adfærdskodeks. Det er en række regler, der guider os i, hvordan vi driver vores forretning, og hjælper medarbejdere med at opretholde etisk adfærd over hele verden. Vi kalder dette vores Adfærdskodeks. Kort sagt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og stræber efter at skabe værdi i alt, hvad vi gør. Alle medarbejdere i Nobly er forpligtet til at sætte sig ind i og overholde interne politikker og retningslinjer, der beskrives i vores Adfærdskodeks. Herunder de værdier, som den er baseret på. Vi skal overholde ordlyden og ånden i Adfærdskodeksen og hjælpe andre med at gøre det samme.

For at udarbejde en Nobly Adfærdskodeks har vi identificeret seks relevante, overholdelsesmæssige og sammenhængende kategorier til at støtte retningslinjerne. Disse er:

  • Anti-bestikkelse
  • Miljøbeskyttelse
  • Sundhed og sikkerhed
  • Menneskerettigheder og arbejde
  • Organisation og ledelse
  • Samfundsmæssigt ansvar

Det er afgørende for Nobly at være en organisation og arbejdsplads med ordentlige arbejdsforhold. Dette omfatter håndtering af grundlæggende principper i menneskerettigheder, miljø, økonomi, sundhed og sikkerhed for den enkelte.

Anti-bestikkelse og anti-korruption

Nobly træffer foranstaltninger for at bekæmpe bestikkelse og korruption og bæredygtige handlinger for at forhindre antitrust overtrædelser. Dette sker gennem god forretningspraksis, der dækker både den måde, Nobly driver forretning på, og de virksomheder, vi vælger at samarbejde med, f.eks. kunder, leverandører, organisationer osv.

Vores virksomhed eller vores medarbejdere engagerer sig ikke med personer eller organisationer, der tilbyder enhver form for bestikkelse for at indgå i en eller anden form for aftale eller arrangement. Hverken accepterer vi vores medarbejdere at bruge bestikkelse af nogen art eller aftale indeholdende provision eller enhver anden form for personlig økonomisk belønning. Nobly indgår ikke kontrakter eller aftaler med kunder, partnere eller andre organisationer baseret på korruption.

Med henblik på at sikre fair konkurrence, anti-kartelinitiativer og økonomisk vækst handler Nobly i overensstemmelse med dansk lov.

Nobly godkender og støtter på ingen måde misbrug af autoritet til egen vindings skyld, såsom bestikkelse, svindel og hvidvaskning af penge. Enhver form for mistanke om korruption og bestikkelse skal straks rapporteres til CEO i Nobly, som vil være ansvarlig for at underrette de relevante myndigheder og træffe de nødvendige handlinger.

Miljøbeskyttelse

Nobly tager hensyn til fire miljøkategorier. Nobly bevarer naturressourcer og beskytter miljøet ved:

  1. Forurening forebyggelse
  2. Naturbeskyttelse
  3. Bæredygtig brug af ressourcer
  4. Bekæmpelse af klimaforandringer.

På grund af Noblys natur som en IT-virksomhed er nogle af de nævnte kategorier dog ikke berettiget til specifikke handlinger. Områder, hvor Nobly og dets medarbejdere kan have en indvirkning, prioriteres. Faktisk gælder dette for følgende: undgåelse af skadelig jordforurening, vandforurening, luftforurening, skadelig støjemission eller overdrevet vandforbrug samt overholdelse af konventioner såsom Minamata-, Stockholm- og Basel-konventionerne med hensyn til miljøbeskyttelse. Nobly følger lokale love og regler vedrørende beskyttelse af miljøet. Desuden stræber medarbejderne hos Nobly efter at reducere affald og emissioner til luft, jord og vand. Dette gøres ved at være opmærksomme på dagligt vand- og elforbrug samt genbrug og genanvendelse af materialer og produkter.

Sundhed og sikkerhed

Det er et klart mål at tackle enhver mulig aspekt af sundhed og sikkerhed i kontekst af virksomhedens natur. Dette betyder som minimum overholdelse af lovgivningen og hensyn til både fysisk og mental sundhed og sikkerhed. Desuden tager Nobly medarbejdernes trivsel meget alvorligt. Udvidet sundhedsforsikring, kvartalsvise fortrolige medarbejdersamtaler, ergonomisk kontorudstyr, ventilation og passende frokost/drikkevarer er blot nogle af de initiativer, der er taget for at støtte dette. Da Nobly er en IT-virksomhed, udgør farlige og betydelige fysiske sikkerhedsrisici ikke et problem. Nobly har også en nødplan for, hvordan man håndterer enhver uforudset hændelse eller ulykke.

Vi prioriterer, at Noblys medarbejdere forlader kontoret hver dag i samme form, som de gik ind i kontoret om morgenen.

Menneskerettigheder og arbejde

Hver dag arbejder vi sammen for at styrke tilliden i samfundet og hjælpe med at løse betydningsfulde problemer. Sammen ønsker vi at leve op til vores etiske ansvar, både når det kommer til vores medarbejdere og andre, vi er i kontakt med.

Vores forpligtelse til menneskerettigheder er allerede en velintegreret del af vores forretningspraksis.

Nobly bekæmper tvangsarbejde, børnearbejde og enhver form for slaveri, eliminerer diskrimination og sikrer gode og overholdende arbejdsforhold. Dette gøres ved at sikre lige rettigheder og behandling af alle medarbejdere og vise ansvar for alle medarbejdere. Uanset etnisk oprindelse, køn, alder, handicap, religion, nationalitet, seksuel orientering, social baggrund eller politiske synspunkter. Nobly er forpligtet til at sikre et arbejdsmiljø fri for fysisk, seksuel, mental og verbal misbrug, trusler eller andre former for mishandling. Nobly overholder alle grundlæggende rettigheder for medarbejdere beskrevet i lovgivningen i de lande, hvor vi opererer.

Organisation og ledelse

Det er vigtigt for Nobly, at vores adfærdskodeks er forankret i ledelsen og kommunikeres til vores medarbejdere, når de starter i virksomheden og regelmæssigt i løbet af året, så det bliver en naturlig del af vores virksomhedsstandarder og etiske værdier.

Nobly sikrer kontinuerligt kommunikation, beslutningsprocesser og strukturer, der understøtter arbejdet med både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn med relevante interessenter. Dette inkluderer f.eks. intern vurdering af koncepter/initiativer og strategi af ledelsen.

Socialt ansvar

Socialt ansvar inkluderer engagement i aktiviteter i det lokale samfund – både i Danmark og i de lande, hvor vi er placeret. Nobly er forpligtet til at støtte NGO-organisationer, der støtter vigtige områder i vores samfund. Derudover deltager Nobly i lokale sportsbegivenheder, arrangerer sociale aktiviteter ved brug af lokale virksomheder og fokuserer generelt på at have lokale leverandører til daglig drift. Vi er overbeviste om, at støtte det lokale samfund på denne måde vil øge det fælles samfundsansvar.

Aktuelt

Bliv opdateret på det nyeste fra vores verden

Job hos Nobly

Se aktuelle stillingsopslag