AML automatisering

Nobly sikrer finansielle virksomheder mod hvidvaskning

Bekæmpelse af hvidvaskning er en nødvendig, men tidskrævende opgave i finanssektoren. Reguleringen på området bliver kun intensiveret i årene fremover, og for at frigive ressourcer kalder det på automatisering af processerne. Automatisering er værdiskabende for jeres forretning, fordi effektiviteten øges, så I kan styrke jeres konkurrencedygtighed i markedet.

Styr udenom
konsekvenserne

Overholder en virksomhed i den finansielle sektor ikke de gældende regler i hvidvaskloven, kan det have store konsekvenser for virksomheden. Myndighederne kan sanktionere en finansiel virksomhed med påbud, administrative bøder, krav om kundestop og i sidste instans fratagelse af for eksempel en banklicens. Det er derfor afgørende, at virksomheder i den finansielle sektor altid er opdateret på lovgivningen og har styr på de forskellige processer for at efterleve den. Netop det kan Nobly hjælpe med.

Store krav kræver
stor handlekraft

Alle virksomheder i den finansielle sektor er omfattet af hvidvasklovens bestemmelser. For at leve op til lovkravene om bekæmpelse af hvidvask, skal finansielle virksomheder identificere, risikoklassificere og løbende overvåge deres kunder. Derfor kan det være en god idé at integrere en samlet digital platform, der automatiserer hele processen med Anti Money Laundering (AML).

3 ting du skal være opmærksom på

Det er en krævende og videnstung opgave at forstå og implementere de stadig stigende lovkrav for at bekæmpe hvidvask.

Det er en ressourcetung proces at håndtere Know Your Costemer (KYC) og sikre Ongoing Due Diligence (ODD), fordi det som udgangspunkt kræver mange manuelle opslag i forskellige registre.

Det kan have store konsekvenser for finansielle virksomheder, hvis lovkravene til bekæmpelse af hvidvaskning ikke overholdes.

Nobly sikrer finansielle virksomheder mod hvidvaskning

Søger din virksomhed en automatiseret og fremtidssikret IT-løsning til håndtering af hvidvaskning? Så er teknologivirksomheden Nobly en førende samarbejdspartner på området. Nobly udvikler, implementerer og servicerer forretningskritiske IT-løsninger til den finansielle sektor.

Vores løsninger skaber resultater, der kan mærkes og måles med kortere svartider, frigivelse af væsentlige personaleressourcer og en styrket risikoklassificering af kunder.

Én platform samler alt

Nobly anvender systemet OnBase, som er en af verdens førende platforme til dokumenthåndtering. OnBase automatiserer forretningskritiske processer, som alternativt ville være ressourcekrævende at løse manuelt.

Med OnBase forbedrer vi vores finansielle virksomheders serviceniveau ved at automatisere manuelle processer. Vi reducerer samtidig virksomhedens produktionsomkostninger ved at øge behandlingshastigheden. Derudover sikrer platformen, at gældende regler om datasikkerhed og GDPR overholdes. Med OnBase som platform er man med andre ord i trygge hænder i alle dele af dokumenthåndteringen.

Din foretrukne samarbejdspartner

Indgår din virksomhed et samarbejde med Nobly, leverer vi ikke bare en hyldevare. Vi prioriterer tid på at forstå vores kunders forretning og deres udfordringer. Vi tilpasser altid vores løsninger, så de er unikke fra kunde til kunde. Derudover kan vi ofte integrere løsningerne direkte i et eksisterende system, så arbejdsgangene glider endnu bedre.

Mød en af vores glade kunder

Finansieringsselskabet AL Finans er, ligesom alle andre virksomheder i den finansielle sektor, underlagt stramme lovkrav fra myndighedernes side. Det gælder især kontrol af hvidvaskning, og for AL Finans kaldte det derfor på en fremtidssikret IT-platform, som kunne automatisere de digitale arbejdsgange. Nobly har stået for implementering af IT-platformen OnBase hos AL Finans. En løsning, der har resulteret i kortere svartider, frigivelse af væsentlige personaleressourcer og en styrket risikoklassificeringen.

Bliv fremtidssikret nu

Kontakt os

Har din virksomhed behov for en fremtidssikret IT-platform til håndtering af hvidvaskning, så kan Nobly hjælpe din virksomhed på rette vej.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak, så du kan høre mere om vores løsninger.