Digital Lægesag

Digitalisering af styringen og behandlingen af lægesager sikrer hurtig og præcis skadehåndtering

Med Noblys digitale lægesagsløsning er det muligt at digitalisere og automatisere dele af skadeprocessen. Løsningen mindsker den administrative byrde ved at reducere manuel processtyring, og den styrker effektiviteten og rentabiliteten, som frigiver ressourcer til andre vigtige opgaver.

Minimer risici og skab hurtige arbejdsgange

Brug af digitale værktøjer og data gør processen mere effektiv og minimerer risikoen for fejl. Hurtig behandling af lægesager er derudover med til at reducere de samlede skadeomkostninger og skabe større kundetilfredshed. Digitaliseret lægesagsbehandling med procesflows skræddersyet hvert lægefagligt speciale minimerer risici for fejl og forsinkelser, der blandt andet kan forårsage rentebetaling og øgede skadeudgifter. 

Noblys ’Digital Lægesag’ er en hurtig formular til oprettelse af en lægesag med alle de nødvendige dokumenter samlet på et enkelt sted, og med prædefinerede standardspørgsmål kan løsningen speede processen væsentligt op. Samtidig giver løsningen mulighed for hurtig og effektiv kommunikation mellem skadebehandlerne og interne læge- og tandlægekonsulenter.

Fordele ved ‘Digital Lægesag’

Digitaliserer alle dokumenter, billed- og røntgenfiler.

Accelererer kommunikationen uden unødige forsinkelser.

Øger fleksibiliteten for læger og tandlæger, som kan arbejde, hvor de vil og hvornår de vil.

Effektiviserer opgavestyring og gør den transparent, som sikrer rettidig og hurtig behandling af sagen.

Sikrer compliance og overholdelse af GDPR.

Overskueligt dashbord

Vælger I at implementere vores løsning ’Digital Lægesag’, åbner det muligheden for at anvende et dashboard til effektiv styring af sager. På den måde opstår der ikke flaskehalse og forsinkelser. Indsigtssager kan også håndteres nemt og hurtigt i løsningen.

Funktionalitet i særklasse

Digitalisering af lægesager giver mulighed for at forelægge en sag til flere læger samtidig. Skadebehandleren får desuden adgang til en indbygget spørgeramme, så man kan vælge spørgsmål via en dropdown menu. En række kravsfelter sikrer derudover overholdelse af både standard- og forretningsregler.

Et naturligt valg

Søger I en løsning, der sætter nye standarder for kvalitet og hastighed ved behandling af lægesager, så er Noblys ’Digital Lægesag’ et oplagt valgt.

Bliv fremtidssikret nu

Kontakt os

Har I behov for at digitalisere og automatisere centrale skadebehandlingsopgaver, så kan Nobly hjælpe jer på rette vej.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak, så I kan høre mere om vores løsninger.