Forsikring & Pension

Teknologi er branchens anker

Forsikrings- og pensionsbranchen er i konstant forandring. Udefrakommende begivenheder byder på stadigt flere overraskelser for sektoren med et stigende antal naturkatastrofer, cyberangreb, sundhedskriser, krige og konflikter. Det skaber et øget pres på forsikringsselskaber, som skal omsætte risici til forsikringspolicer og fortsat sikre en bæredygtig forretningsmodel.

Transformationen fra manuelle til digitale processer begynder her

Vores moduler til forsikringsselskaberne bygger på OnBase platformen, og kan tilsluttes i takt med, at jeres behov udvikler sig.

Kundekommunikation

Få samlet kundekommunikationen i en platform. Stedet hvor kunder også kan betjening sig selv, og forsikringsselskaberne kan automatisere og standardisere arbejdet med både individuel og massekommunikation, på de af kundernes udvalgte kanaler. Gør klar til at blive mere kundevendt og orienteret.

Skadeproces

Frigør besparelsespotentialet. Sæt strøm til de manuelle processer og løft samtidig kvaliteten i arbejdsprocesserne. Automatiseringen frigør både ressourcer og nedbringer behandlingstiden for kunderne, hvilket er afgørende i forhold til kundeloyalitet. Tjen flere penge, og opnå højere kundetilfredshed.

Besigtigelsesproces – OnBase OnSite

I Nobly hjælper vi forsikringsselskaber med at nedbringe omkostningerne og ekspeditionstiden, som i sidste ende styrker kundetilfredsheden markant. Det gør vi ved hjælp af den fuldt digitaliserede skadesanmeldelses- og besigtigelsesløsning OnBase OnSite, hvor kunderne selv klarer besigtigelsen og dokumentationen.

Underwritingproces

Gennem velafprøvede metoder og markedsledende teknologi kan arbejdsprocesserne i underwriting forenkles og standardiseres. Der findes mange områder at tage fat på. Alle klikker ind i OnBase platformen, og drager fordel af fælles struktur på arkivering, søgning og samarbejde. Afkomplicere underwriting. 

Digital lægesag

Med Noblys digitale lægesagsløsning er det muligt at digitalisere og automatisere dele af skadeprocessen. Løsningen mindsker den administrative byrde ved at reducere manuel processtyring, og den styrker effektiviteten og rentabiliteten, som frigiver ressourcer til andre vigtige opgaver.

Kundebehov lægger pres på branchen

Presset fra de ydre omstændigheder bliver derudover kombineret med et marked, hvor kunderne generelt stiller flere og højere krav til forsikringsselskabernes services og tilgængelighed. De skiftende kundebehov accelererer indførelsen af ny teknologi, som lægger pres på branchen. Selskaberne skal både kunne udnytte de mange distributionskanaler samt levere individuelle og personlige priser, dækninger, sagsbehandling og service til den enkelte kunde, når kunden efterspørger det. Kunderne vil betjenes og selvbetjenes, hvor de vil, og hvornår de vil, og det skal selskaberne være i stand til at imødekomme.

Hertil kommer en konstant tilpasning til nye og større regulatoriske krav inden for blandt andet GDPR og hvidvaskning, så forsikrings- og pensionsselskaberne undgår meget dyre bøder og andre sanktioner. Det er processer, som er både ressourcetunge og tidskrævende, hvis det skal håndteres manuelt eller i forældede it-systemer. Netop det kalder på en øget digitaliseringsgrad med fokus på automatisering, så man står stærkt i et konkurrencepræget marked med stigende behov.

Time to market

I selskabernes indbyrdes konkurrence bliver det afgørende at være de første med det bedste på markedet. I takt med at kunderne får nye behov stiger forventningerne til, at selskaberne følger med og implementerer løsninger, der dækker deres behov.

Det kan være svært for forbrugerne at skelne produkterne på markedet fra hinanden, og det er derfor afgørende at tale med og ikke til sin målgruppe. Kundernes adfærd fortæller generelt meget om, hvem de er. Derfor har selskaberne en stor opgave i at lytte til deres kunder og opsamle data, som kan være med til at skræddersy nye løsninger og forsikringsprodukter.

GDPR som service

Lovgivningen indenfor persondataforordningen (GDPR) stiller store krav til selskaberne, som blandt andet skal kunne besvare ønsker fra kunderne om indsigtssager. Selskaberne skal være i stand til at samle og udlevere en gratis kopi af alle  de personoplysninger, de behandler om den enkelte kunde. Foretager man i dag denne proces manuelt og tilmed i systemer, der umiddelbart ikke taler sammen, eksisterer der et stort potentiale for automatisering. Alt skal kunne spores, valideres og versioneres, og her kommer teknologi ind i billeder.

Snyd og bedrageri er kommet for at blive

Inden for forsikringsbranchen vil der altid eksisterer kunder, som forsøger at snyde på vægten. Der findes flere måder at reducere denne konsekvens, og en løsning er, at selskaberne gennem teknologi skal forsøge at opbygge en nærværende, personlig og relevant dialog med hver enkelt kunde. Grundtanken er, at vi som mennesker er mindre tilbøjelige til at snyde nogle, vi har en stærk relation til.

Derudover skal selskaberne bruge så mange data om kunden som muligt for at kunne forudsige og se mønstre i kundernes adfærd. Ved at digitalisere processerne mest muligt skabes grundlaget for data. Proceskortlægning, overvågning og afvigeler rummer et hav af informationer om, hvem der fx er mest tilbøjelige til at få skader. Implementeringen af teknologi er derfor en vigtig forudsætning for dataindsamling, som gør selskaberne i stand til at forudsige adfærdsmønstre og på den måde styrker forretningsmodellen.

Nobly gør en mærkbar forskel

Det er dog ikke digitalisering alene, der er løsningen på branchens udfordringer. Flere forsikrings- og pensionsselskaber har nemlig allerede digital adgang til data og systemer. Benytter selskaberne sig for eksempel af mange forskellige systemer på samme tid, er der dog risiko for, at medarbejderne bruger unødvendig tid på at navigere i systemerne. 

Hos Nobly kan vi med vores branchekendskab, kompetencer og teknologiforståelse gøre en markant og mærkbar forskel for dit selskabs udvikling. Det gør vi ved at sikre compliance, samle eksisterende og nye data samt digitalisere og automatisere manuelle og tunge processer. Derudover skaber Nobly en digital platform, som møder både kundernes og medarbejdernes krav til brugervenlighed og personlig services, ligesom selskabet får et 360 graders overblik i alle kundesituationer.

Det gør medarbejderne mere effektive og tilfredse, øger kundetilfredsheden og giver selskabet en fleksibel struktur. På den måde er det muligt at møde fremtidens krav fra både myndigheder, medarbejdere, aktionærer og ikke mindst kunder.

Mød en af vores glade kunder

I maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft med strikse krav til opbevaring og brug af personfølsomme oplysninger. For Alka Forsikring blev det anledning til at kigge alle forretningsgange og processer igennem for blandt andet at sikre bedst mulig kontrol med håndteringen af personfølsomme oplysninger.

Alka Forsikring har valgt Noblys fremtidssikrede it-platform OnBase som fundament for virksomhedens digitale arbejdsgange samt kundeportalen Mit Alka.

”Forsikring har jo per definition ry for at være kedeligt og uforståeligt. Derfor er det Alkas mål at gøre det enkelt og levere god kvalitet til lav pris. OnBase giver os nogle effektive processer og lave omkostninger, som gør, at vi netop kan tilbyde dette. Kunderne finder det helt naturligt, at de kan finde deres policer, betingelser og korrespondancer i Mit Alka,” siger Jesper Kiel Sloth, product owner hos Alka Forsikring.

Se vores cases

Visma øger sikkerheden og minimerer behandlingstiden med OnBase
Visma øger sikkerheden og minimerer behandlingstiden med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
Nyt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i front på kundeoplevelse og datasikkerhed
Nyt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i front på kundeoplevelse og datasikkerhed
Digital arkivløsning effektiviserer arbejdsgangen hos Velliv
Digital arkivløsning effektiviserer arbejdsgangen hos Velliv
BMW Group Financial Services forbedrer arbejdsgange og effektivitet i forbindelse med kontraktprocesser
BMW Group Financial Services forbedrer arbejdsgange og effektivitet i forbindelse med kontraktprocesser
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament
previous arrow
next arrow