04.10.2023

Caseflow – fremtidens OnBase layout

Indenfor de seneste par år har Nobly intensiveret arbejdet med sagsstyring og arbejdsprocesser indenfor den finansielle sektor. De mange erfaringer er, med hjælp fra UX/UI-eksperter og egne udviklingsressourcer, blevet bundet sammen til et framework til OnBase, som vi hos Nobly har valgt at kalde CaseFlow.

Sidste års Devoteam rapport pegede på nødvendigheden af, at Hyland gjorde noget ved sit layout og selve brugergrænseflade i OnBase. Dette har Hyland også erkendt. Det er stort set også den eneste tilbagevendende problemstilling som står i vejen for, at Devoteam ikke giver OnBase topkarakterer i alle ni kategorier.

Arbejder på ny brugergrænseflade

Hos Nobly er vi naturligvis opmærksomme på denne aktuelle problemstilling. Derfor er arbejdet med at støtte udviklingen af en supermoderne og indbydende brugergrænseflade vores vigtigste prioritering. Dog kan et lækkert design og layout ikke stå alene. Det handler i høj grad også om at støtte brugerne bedst muligt i arbejdet med sagsbehandlingen.

Denne hjælp dækker over en bred vifte af områder. Fra håndtering af de mange krav til dokumentation og overholdelse af regler frem til optimering af arbejdsprocessen, herunder sikring af uafhængigheden af den enkelte medarbejder. Effektiviseringspotentialet skal både foregå hurtigst muligt og med mest mulig grad af automatisering. Samtidig skal selve arbejdet støttes på en sådan måde, at nye medarbejdere, uden nogen form for forsinkelse, kan overtage sagen og bringe den videre i processen.

Kundeoplevelsen er nøglen

Krav om mobilitet handler nemlig ikke kun om frihed til at vælge, hvor arbejdet skal udføres, men også til at bestemme, hvem der har tid og mulighed for at hjælpe kunden – her og nu. Kundeoplevelsen ser sig ikke tilbage, hvor uproduktiv ventetid og andre interne problemstillinger ikke accepteres. Den skal stå skarpt og i øjenhøjde med forbrugernes oplevelser fra andre teknologivirksomheders teknologiplatforms brugervenlighed og layout.

I det hele taget er kundeoplevelsen et helt centralt begreb i Caseflow.

Muligheden for den unikke digitalisering af arbejdsprocesserne i Caseflow er medvirkende til at imødekommende forbrugernes forventninger til finansielle virksomheders service. Kunder ønsker hurtig adgang til information, problemfri sagsbehandling og medejerskab på processen. Finansielle institutioner konkurrerer nemlig ikke kun på pris, men også på evnen til at levere en gnidningsfri og personlige oplevelse. Digitalisering gennem Caseflow giver mulighed for at dele, notificere og kommunikere, uden at brugerne skal slippe brugergrænsefladen. Det gør det både hurtigere og nemmere at imødekomme kundernes forespørgsler og forventninger.

Caseflow skal revolutionere processer

Ved at have et solidt digitalt grundlag står brugere af Caseflow stærkt i den digitale transformation af den finansielle sektor. Det fører mod en mere automatiseret og datadrevet fremtid. Kunstig intelligens (AI), maskinlæring og blockchain-teknologi mv. forudsætter tilstedeværelsen af et digitalt landskab. Caseflow ikke bare leverer på denne præmis, den skubber også udviklingen i retning af mere digitalisering.

Caseflow frigiver potentialet til at revolutionere processer som sagsbehandling, risikostyring, kreditvurdering, svindelbekæmpelse mv.

Inden for de næste to til tre år forventes Nobly at se en dybere integration af AI og automatisering i daglige processer. I det store billede styrker Caseflow digitaliseringen af den finansielle sektor i at skabe en mere sømløs og brugervenlig oplevelse for både institutioner og kunder. Det handler om at balancere effektivitet med kundeorientering og om at omfavne teknologi som en kilde til innovation, der kan bringe sektoren ind i fremtiden.

Bliv klogere på Caseflow

Caseflow blev frigivet på Nobly Talks 2023 og blev modtaget med stor nysgerrighed. Følg nedenstående link hvis du vil vide mere om Caseflow og om, hvorfor det kunne være løsningen for dig.

20.09.2023

Nobly træder ind på det finske marked med erhvervelsen af CSAM KIBI Finland OY

Nobly A/S, en af de førende eksperter inden for OnBase i Europa med base i Aarhus, Danmark, har i dag erhvervet CSAM KIBI OnBase og scannerforretningen fra CSAM Finland Oy.

Jesper Frank, CEO at Nobly and Svein-Harald Utgård, Business Area Manager at CSAM

Nobly annoncerer erhvervelsen af alle aktier i CSAM KIBI Finland OY og overtager CSAM OnBase- og dokumentscannerforretningen, hvilket markerer Noblys indtræden på det finske marked.

“Nobly har i nogen tid været aktive med at opbygge relationer til kunder og leverandører på det finske marked, og denne investering i et erfarent team og en livlig kundebase gør det muligt for os at fremskynde vores planer om at etablere og udvide vores sundhedsforretning i Finland”. Det udtaler Ben Ramsay, Noblys leder inden for sundhed.

“Vores Nobly-kolleger retter opmærksomheden mod processen, fokuserer på eksekvering og har selvfølgelig en samarbejdsvillig og rådgivende tilgang til partnerskab, som jeg er sikker på, vores finske kunder vil sætte pris på.”

Nobly anerkendes som en af de førende leverandører af sundheds-IT-løsninger og -tjenester i Norden. Dette skridt cementerer Nobly Healthcares evne til at betjene kunder i hele Finland. Salgs-, service- og supportfunktioner vil være baseret på Noblys nye kontor i Helsinki. Det betyder, at kunder kan forvente en øget engagement fra teamet, mens planerne for yderligere vækst udvikles.

Jesper Frank, administrerende direktør for Nobly Group, understregede betydningen af dagens erhvervelse for Nobly-virksomheden: “Dette skridt understøtter både Nobly Groups fortsatte pan-nordiske ekspansion og vores strategiske placering af Nobly Healthcare som en ekspert IT-tjenesteudbyder i regionen. Kunden kan nu forvente en forbedret service fra en innovativ partner, der har en historie med investering og støtte til sundhedsorganisationer med moderne løsninger, der er designet til at levere klinisk, operationel og økonomisk effektivitet.”

Kunder vil blive kontaktet direkte af Noblys Healthcare-team for at drøfte overgangen. I mellemtiden kan eventuelle spørgsmål rettes til Nobly Healthcares salgschef for Finland, Kari Karmitsa, på kk@nobly.fi.

Om Nobly

Siden grundlæggelsen i 2011 har Nobly opnået international anerkendelse for at levere forretningskritiske digitaliseringsløsninger både i skyen og on-premise. Nobly har, med sin tilstedeværelse i Aarhus, København, Oslo, Stockholm og den nytilkomne placering i Helsinki befæstet sin position i hele Norden.

Flere detaljer


19.09.2023

Eksperter: Kunstig intelligens kommer til at revolutionere finanssektoren

Kunstig intelligens vil effektivisere processer og forbedre kundeoplevelsen i finanssektoren. Det forventer to eksperter, som også peger på et øget fokus på compliance, transparens, datastruktur og ændrede kompetencekrav.

”Kunstig intelligens kommer til at få en enorm effekt på finanssektoren. Brugen af AI vil effektivisere arbejdsprocesser og skabe kvalitetsforbedring, som helt generelt vil resultere i en forbedret kundeoplevelse.”

Det mener Simon Guldager, medstifter og partner i IT- og konsulentvirksomheden Nobly. Og netop de aspekter er Thomas Terney, ph.d. i kunstig intelligens og foredragsholder, helt enig i. Han fremhæver, at vi allerede nu oplever en hastig udvikling:

”Der begynder at opstå en masse nye tjenester i finanssektoren, der benytter kunstig intelligens til at sætte fart på udviklingen inden for blandt andet kundeservice og finansiel rådgivning.”

Både Simon Guldager og Thomas Terney var Keynote Speakers til konferencen Nobly Talks 2023, hvor de holdte oplæg om implementeringen af AI i finanssektoren.

Stiller nye krav til kompetencer

I takt med at systemerne i finanssektoren bliver automatiseret ved hjælp af kunstig intelligens, kommer det ifølge Simon Guldager til at ændre kompetencekravene til de ansatte i finanssektoren:

”Mange tænker, at brugen af kunstig intelligens vil gøre det nemmere at være medarbejder i finanssektoren, men det kan sagtens ske, at det kommer til at stille større krav til de medarbejdere, der er tilbage, fordi de skal være mere specialiserede,” siger Simon Guldager.

Han uddyber, at fokus tidligere har været på at skabe systemer, der understøtter sagsbehandleren. Men med implementeringen af AI vil man opleve, at de ansatte i finanssektoren i fremtiden skal have endnu større ekspertviden og være klar til at håndtere mere specialiserede sager, klagesager og kvalitetssikring.

Øget behov for transparens og datastruktur

I en tid, hvor digitale transaktioner og dataudveksling udgør en essentiel del af vores dagligdag, er spørgsmål omkring sikkerhed, privatliv og gennemsigtighed blevet mere presserende end nogensinde før.

”Finansielle virksomheder skal holde deres fokus på compliance og transparens, og så bør de i endnu højere grad tage aktiv stilling til at kommunikere om, hvilke data de behandler, og hvordan de bruger dem. For det er et område, der kan skabe bekymringer ud fra et kundeperspektiv,” siger Thomas Terney.

I forlængelse af det fremhæver Simon Guldager, at finansielle virksomheder generelt får en stor opgave i at skabe det bedste datagrundlag til brugen af kunstig intelligens:

”Det er ikke sikkert, at ens data passer ind i ens AI-model, fordi indsamling af data tidligere er sket med forskellige metoder. Det skaber derfor et stort behov for bedre datastruktur.”

Alle aspekterne blev deltagerne endnu klogere på under dette års Nobly Talks, da konferencen blev afholdt den 21.-22. september i København.

Om Nobly

Nobly er en skandinavisk IT- og konsulentvirksomhed, grundlagt i 2011, med kontorer i Aarhus, København, Oslo og Stockholm. Nobly leverer forretningskritiske digitaliseringsløsninger primært til kunder inden for finans- og sundhedssektoren. Blandt Noblys kunder er Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Velliv og Alka.

Om Nobly Talks 2023

Nobly afholdte d. 21. og 22. september 2023 for andet år i træk konferencen Nobly Talks, hvor deltagerne i løbet af to dage fik adgang til den nyeste viden om digitalisering og automatisering inden for bank, finans, forsikring og pension. I år var blandt andre Simon Guldager og Thomas Terney Keynote Speakers, der begge havde spændende oplæg med AI i fokus.


29.08.2023

The big five: Ny bølge af digital regulering rammer Finanssektoren 

I takt med at den digitale tidsalder skrider frem, ser finanssektoren en bølge af nye reguleringsudfordringer. Introduktionen af "The Big Five" - fem centrale digitale regelsæt - er et klart signal om den retning, hvori den digitale transformation af finanssektoren bevæger sig.

I takt med at den digitale tidsalder skrider frem, ser finanssektoren en bølge af nye reguleringsudfordringer. Introduktionen af "The Big Five"
En ny digital bestyrelsesorden 

Governance har altid været kernen i enhver vellykket finansiel institution. Men med “The Big Five” er betydningen af digital regulering blevet kraftigt forstærket. Det handler ikke længere kun om at have en robust intern kontrolstruktur. Det handler også om at sikre, at digitale strategier er etiske, transparente og i overensstemmelse med de nye digitale regelsæt. 

Kvintetten af regelsættet består af DA (Digital Act), AI (AI Act), DGA (Digital Governance Act), DM (Digital Market Act) og DSA (Digital Service Act). Uagtet at de ikke rammer sektoren på en gang, så skal sektoren allerede nu vænne sig til den nye virkelighed. Retsakten om digitale tjenester DSA er nemlig blevet offentliggjort i EU- Tidende den 27. oktober 2022, og trådte i kraft den 16. november 2022. Den finder anvendelse 15 måneder eller fra den 1. januar 2024, alt efter hvad der kommer senere, efter ikrafttrædelsen. Herefter følger DMA, DGA, AI og DA. 

Ikke bare en boks, der skal tjekkes af 

I denne nye æra bliver compliance ikke kun betragtet som en afdeling, der sørger for, at boksen er tjekket af. Med “The Big Five” bliver compliance en integreret del af den overordnede forretningsstrategi. Compliance-teams bliver centrale aktører i beslutningsprocesser, idet de sikrer, at finansinstitutionens medarbejdere forstår og følger reglerne. De sikrer også, at teknologiske løsninger er robuste og at overholdelsen af regelsættene ikke kvæler medarbejdernes øvrige daglige aktiviteter.   

Finansselskaber kan lette presset og omkostningsbyrden ved at tage et teknologisk greb på de afledte udfordringer ved indførelsen af The Big Five. Den kritiske rolle, som compliance nu spiller, blev diskuteret på Nobly Talks 2023. Her delte førende eksperter ud af deres synspunkter og anbefalinger om bedste praksis i dette skiftende landskab. 

Finanssektorens fremtid 

Som den digitale horisont udvides, vil spørgsmål om digital regulering og compliance fortsætte med at være centrale for finanssektorens fremtid.

Konsekvenserne og prisen for de nye digitale services betales som oftest af forbrugerne, og her er her EU har besluttet at sætte foden ned. EU vil være foregangsland for beskyttelse af forbrugernes rettigheders og privatliv, samt stå vagt om de grundlæggende demokratiske spilleregler.

Der hviler et tungt og forpligtende ansvar på den finansielle sektor, der grundlæggede skaber, vedligeholder og udvikler de økonomiske enheder og rammer for os alle sammen. Nobly Talks 2023 var en platform for branchefolk, der kunne dykke ned i disse spørgsmål, dele erfaringer og forme vejen frem. Dette vil være med til at sætte dagsordenen for den digitale fremtid i finans.

28.08.2023

Upload af filer på speed

OnBase er på mange måder en imponerende platform med en bred vifte af funktioner. Men du kender sikkert til frustrationen, når man manuelt skal uploade flere dokumenter. Ét dokument ad gangen. Når det næste dokument skal uploades, skal du igen taste CPR-nummer, sagsnummer og lignende.

Upload dokumenter

Jo flere dokumenter du har, desto større bliver frustrationen, og det kan til sidst gå ud over kvaliteten af det vigtige arbejde med at tilføje de rette nøgleord til dokumenterne. Den frustration er nu forbi takket være Noblys nye Multi-Upload værktøj, udviklet i samarbejde med Velliv.

Løsningen indeholder flere indbyggede kvalitetssikringsfunktioner, der gør det nemt at arkivere dokumenterne med de rette og relevante nøgleord. Dette sikrer, at arbejdet bliver gjort rigtigt første gang.

Effektiv dokumenthåndtering uden besvær

Når du har angivet hvilke dokumenttyper det drejer sig om, vil Noblys Multi-Upload værktøj automatisk vise dig alle de fælles nøgleord for disse dokumenttyper, inklusive de obligatoriske. Har du for eksempel modtaget fem skadesbilleder, et kørekortfoto og en kopi af en politirapport, skal du kun indtaste CPR-nummer og sagsnummer én gang. Systemet vil derefter automatisk tilføje disse nøgleord til alle de valgte dokumenter, uanset om der er to, ti eller 30 dokumenter/billeder, mens der stadig er mulighed for individuelle undtagelser. Dette gør det hurtigt og nemt at arbejde med metadata på alle dokumenter i én arbejdsgang.

Når du er færdig, trykker du på “Upload” knappen, og alle dokumenter inklusive nøgleord gemmes nu i OnBase. De er nemme at finde igen for dig og dine kolleger, og du sparer en betydelig mængde tid! Det er ikke usædvanligt, at brugere kan spare mellem 50-70% af tiden på opgaven ved at anvende dette modul i stedet for at gøre det én ad gangen.

Spar tid og øg din effektivitet

Nøgleordene i løsningen er tilknyttet de nøgleord, der allerede anvendes i OnBase. Dette forudsætter, at kunderne allerede bruger Noblys API. Det betyder, at værdierne automatisk kan ses, og der kan tilføjes yderligere information til dokumentet, når et nøgleord vælges.

Løsningen installeres lokalt hos de OnBase-brugere, der typisk arbejder med filupload i OnBase. Den tilpasses let og hurtigt til den enkeltes behov i forhold til kategorisering og tilføjelse af nøgleord til dokumenterne.

Forbered dig på at træde ind i en ny æra inden for effektiv filadministration og optimer din arbejdsproces med vores nyskabende upload-løsning. Deltagere på dette års Nobly Talks blev præsenteret for denne løsning og var begejstrede.

28.08.2023

Kampen mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering: En beretning fra frontlinjen

Som en central skikkelse i PET's indsats mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering har Anders Vogelsang haft den unikke mulighed for at få et førstehåndsindtryk af de udfordringer, vi står overfor, og de fremskridt, vi gør.

Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og kriminelle har en utrolig evne til at tilpasse sig nye teknologier og metoder. Opgaven hos PET er ikke kun at reagere, men også at være proaktive i at forstå og imødegå disse trusler. Et afgørende aspekt er at forstå tendenserne indenfor økonomisk kriminalitet. At forstå, hvordan kriminelle udnytter kryptovalutaer, skjulte pengeoverførsler og digitale platforme til at finansiere deres aktiviteter uden at blive opdaget. Det er en kamp at følge med deres nyskabelser, en kamp PET og samfundet er fast besluttede på at vinde.

AI bruges i bekæmpelsen af kriminaliteten

Kunstig intelligens står på tærsklen til at revolutionere stort set alt i samfundet, også i tilgangen til bekæmpelse af kriminalitet. Fra mønstergenkendelse til adfærdsanalyse giver AI mulighed for at spotte forbindelser, som menneskelige analytikere måske aldrig ville have opdaget. Men det er også vigtigt at forstå, at AI ikke er en magisk løsning. Den kræver konstant overvågning og etisk håndtering for at sikre, at superkræfterne bruges på en måde, der er retfærdig og retsstatslig.

Når man taler om kreativitet fra kriminelle sind, er det vigtigt at huske, at politiets og myndighedernes kreative tanker skal være endnu skarpere. PET skal tænke som dem for at forstå deres mulige træk og strategier, men samtidig skal arbejdet foregå ud fra et fundament af etik og lovlydighed. Arbejdet omkring økonomisk kriminalitet handler ikke kun om at fange forbrydere. Det handler også om at værne om de demokratiske og grundlovssikrede rettigheder, beskytte samfundet og vores værdier.

Finansielle institutioner pålægges politikker og regler

Grænseoverskridende aktiviteter spiller en central rolle i disse skadende praksisser. Det gør de, fordi de kriminelle aktører udnytter forskelle mellem landes love, regler og overvågningsmekanismer. Disse aktiviteter omfatter hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, bedrageri, korruption og finansiering af terrorisme. For eksempel kan kriminelle udnytte finansielle institutioner og systemer i forskellige lande for at skjule deres spor og undgå opdagelse.

Derfor pålægges de finansielle institutioner også flere og flere politikker og regler. Disse regler skal gøre det vanskeligt at begå kriminalitet, og samtidig lettere for myndighederne at optrævle de mange digitale fingeraftryk, der sættes i den stadig mere komplekse teknologiske verden.   

Dette understreger, hvor vigtigt det er at have et globalt perspektiv og arbejde sammen på tværs af grænser for at bekæmpe disse trusler. Det kræver yderligere harmonisering af love og procedurer, styrkelse af overvågning og investering i teknologisk kapacitet til at spore og identificere mistænkelige transaktioner.

Vi er alle en del af den kamp, en fælles rejse mod en sikrere fremtid.

Kampen mod økonomisk kriminalitet blev drøftet under Nobly Talks 2023

Keynote Speaker på Nobly Talks 2023, Anders Vogelsang fra PET dykkede ned i og gjorde os klogere på, hvordan PET arbejder i kampen mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

28.08.2023

AI i Finansverdenen: Ansvar og Muligheder Debatteret på Nobly Talks 2023

Et helt centralt begreb i forståelsen af aktualiteten omkring kunstig intelligens går i korthed ud på, at systemer nu kan forstå og handle på, hvad vi rent faktisk skriver til dem, og de svarer tilbage på en måde som indikerer, at der foregår en meningsfuld samtale. Vi har derfor oplevelsen af, at vi fører en samtale med et individ, som har en eller anden form for bevidsthed.

Epoken, hvor vi forsøger at fortælle en gammeldags chatbot, hvad vi vil opnå, og viderestilles til et rigtigt menneske fordi chatrobotten ikke forstår, vil snart ophøre. Indenfor kort tid vil AI flytte maskinens allestedsnærværende ekspertise og faglighed helt frem i forreste række. Dette vil udfordre den klassiske kundeservicefunktion.

Assistent i hverdagen

AI vil kunne assistere forbrugerne på en måde i sagsbehandlingen. Dette vil af kunderne kunne opleves som et naturligt og nemt forløb. Forsøg i sundhedsvæsenet har udfordret vores generelle forestilling om, hvorvidt nærvær og patientoplevelser kan leveres – syntetisk. I et forsøg blev patienterne opdelt i to grupper, hvor de skulle vurdere samtalen med lægen ud fra en række kriterier. Den ene gruppe blev vejledt af rigtige mennesker (læger). Den anden gruppe af patienter blev vejledt af AI. Naturligvis uden at patienterne vidste det. Patienterne vurderede overraskende, at den kunstige intelligens gav bedre, mere fyldestgørende og mere nærværende svar, end dem lægerne gav patienterne.

For nogle ganske foruroligende læsning. Det flytter formentlig vores forståelse af og forventninger til, hvor dybt ind i de finansielle virksomheders kerneprocesser, den kunstige intelligens forventes at befinde sig i løbet af nogle år.

Det vil naturligvis begynde i den lette ende af skalaen, hvor kompleksiteten er lav. F.eks. ved bookning af en aftale, optagelse af standardlån, etablering af en rejseforsikring mv. Men stille og roligt vil vi se, at AI vil overtage mere sofistikerede samtaler og indsætte og arkivere de relevante dele af samtale som data i kernesystemerne.

AI skaber flere problemstillinger

Indenfor selvkørende biler foregår der en debat om ansvarspådragelse, hvis f.eks. en selvkørende bil påkører et menneske. Hvis skyld er det – bilens ejer? Bilfabrikanten? Udvikleren af softwaren til den selvkørende bil?

Selvsamme problemstilling omkring ansvar vil naturligvis også optræde i den finansielle sektor. Eksempelvis når de finansielle institutioner tager den kunstige intelligens i brug og slipper den løs blandt kunderne. Ansvarsproblemstillingen vil gemme sig i AI’s skygge, indtil der aftales nogle mere generelle principper for, hvordan den kunstige intelligens rent retsligt skal opfattes. Derfor vil processen med AI forventeligt blive supporteret af mennesker i en periode, inden det for alvor går løs.

Der hviler derfor et stort ansvar på den finansielle sektor i forhold til at adaptere og fremtidssikre arbejdet med kunstig intelligens.

Disse problemstillinger blev drøftet til Nobly Talks 2023

Ekspert i kunstig intelligens, Thomas Terney præsenterede under Nobly Talks 2023 sit bud på muligheder, trusler og den virkelighed vi alle sammen snart skal til at vænne os til. Thomas er kendt fra blandt andet DR’s nyeste programserie om kunstig intelligens.

03.07.2023

Finanstilsynet viser tegn på at stramme grebet om finansvirksomheders håndtering af hvidvaskloven

Finanstilsynet viser tegn på at give kortere snor, når det gælder håndhævelse af hvidvaskloven. Aktuelle sager tyder på, at tilsynet bevæger sig hurtigere fra påbud til administrative bøder og politianmeldelser. Det er derfor afgørende at få implementeret effektive værktøjer, så man er godt rustet til at overholde kravene i hvidvaskloven.

Hvidvask er en stor samfundsøkonomisk udfordring, og Hvidvasksekretariatet anslår, at der årligt hvidvaskes penge for 68 mia. kroner i Danmark. Det svarer til cirka 11% af det årlige offentlige forbrug i Danmark, som blandt andet finansierer vores sundhedsvæsen, uddannelsessystem, politi og forsvar.

Udfordringerne med hvidvask har skabt et øget fokus på bekæmpelse af hvidvask af penge. Derfor er det afgørende, at finansielle virksomheder har implementeret effektive værktøjer til at overholde gældende lovgivning.

”Vi oplever en ekstremt stor villighed hos vores kunder til at leve op til den gældende hvidvasklovgivning. Men det er komplekst, og det kan være svært at følge med både den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling, mens det også er vanskeligt at følge med de kriminelles metoder til hvidvask,” siger Christoffer Nielsen, markedschef for Bank & Finans hos konsulentvirksomheden Nobly.

Fra påbud til bøder

Aktuelt har et dansk leasingselskab modtaget en administrativ bøde i millionklassen fra Finanstilsynet, fordi de ikke har opfyldt kravene i hvidvaskloven. Der blev ikke afdækket hvidvask i selskabet, men selskabets kontrol og kundekendskab var ikke tilstrækkeligt og levede ikke op til hvidvaskloven. Bødeforlægget er et eksempel på behovet for at intensivere indsatsen for at sikre overholdelse af lovgivningen.

Derudover blev Jyske Bank i slutningen af sidste år politianmeldt af Finanstilsynet efter en hvidvaskinspektion, hvor tilsynet konstaterede væsentlige mangler. Mediet FinansWatch har tidligere beskrevet, at Finanstilsynet sjældent politianmelder en bank for ikke at leve op til hvidvaskloven. I mediets opgørelse er det siden 2015 kun sket otte gange. I disse tilfælde har det været krakkede banker, kviklånsudbydere og vekselselskaber.

Redegørelsen fra inspektionen i Jyske Bank har lighed med en lang række andre inspektioner i banker, hvor Finanstilsynet er nøjes med at give påbud. Det udtalte Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i rådgivningsvirksomheden Fraud React til FinansWatch. Han mener derfor, at politianmeldelsen er et tegn på, at tålmodigheden er blevet mindre hos Finanstilsynet:

”Jeg kan forestille mig, at lunten bliver kortere og kortere, for tilsynet har længe arbejdet hårdt på at gøre bankerne opmærksomme på området,” udtalte Jakob Dedenroth Bernhoft til mediet FinansWatch i november sidste år.

Kræver handlekraft

Effektive løsninger til overholdelse af hvidvaskloven er afgørende for finansielle virksomheder. Ifølge Christoffer Nielsen handler det i bund og grund om at have “license to operate”. Hvis man ikke lever op til lovgivningen, kan det i sidste ende medføre fratagelse af ens banklicens.

”Selve lovgivningen om hvidvask er efterhånden flere år gammel, og det er derfor bemærkelsesværdigt, hvis man endnu ikke har styr på håndhævelsen af lovgivningen. Der kan derfor være et incitament i, at det nu i højere grad får Finanstilsynet til at bevæge sig fra påbud til administrative bøder og videre til politianmeldelser,” siger Christoffer Nielsen.

Christoffer Nielsen uddyber, at som årene er gået, og som implementeringer burde være sket i landets finansielle virksomheder, er det en naturlig udvikling, at Finanstilsynet skruer op for graden af, hvordan de sanktionerer virksomhederne.

Effektiv håndtering af hvidvaskloven

Nobly har specialiseret sig i at levere digitale løsninger til håndtering af hvidvasklovgivningen i finansielle virksomheder. Efterspørgslen efter Noblys løsninger til håndtering af hvidvaskloven er stigende. Det indikerer et øget behov for effektive og brugervenlige værktøjer til at sikre overholdelse af reglerne.

”Vi har effektiviseret processerne i en række finansielle virksomheder, hvor det er endt med at blive rigtig gode business cases. Vi har sparet vores kunder for mange arbejdstimer, og vi får udelukkende gode tilbagemeldinger,” siger Christoffer Nielsen.

Med Noblys hjælp kan finansielle virksomheder effektivisere deres processer, mindske risici og sikre, at de spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Nobly bidrager til at skabe et mere transparent og sikkert finansielt system, der gavner både virksomheder og samfundet som helhed. Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

08.06.2023

Fremtidens arbejdsplads: Sådan forener du hjemmearbejde med øget compliance i finanssektoren

Pandemien har været katalysator for øget digitalisering og fleksible arbejdsrammer i forsikringssektoren. Overgangen har skabt et behov for at styrke sikkerheden omkring personfølsomme kundeinformationer, og her oplever Nobly en stigende efterspørgsel for digitale løsninger.

Under pandemien skulle forsikringsselskaber fra den ene dag til den anden tilpasse sig med ny teknologi og øget fleksibilitet. Kunderne skulle serviceres digitalt, og medarbejderne skulle løse opgaverne på distancen. Det nødvendige og intensive fokus på digitalisering har samtidig skabt et behov for at styrke sikkerheden omkring kundernes personfølsomme oplysninger.

”Pandemien har været med til at fremskynde digitaliseringen i forsikringssektoren. Tidligere manuelle opgaver nu er blevet digitaliseret og er fuldt med forsikringsmedarbejderne ind på hjemmekontoret. Sikkerhed er et vigtigt fokus i et ethvert forsikringsselskab, som kræver intelligente løsninger. Med digitalisering og flydende arbejderammer følger derfor et behov for at øge sikkerheden omkring håndtering af personfølsomme kundeinformationer,” siger Claus Heuck, markedschef for Forsikring & Pension i IT- og konsulentvirksomheden Nobly.

Skiftet fra sikkerhedskontrol på arbejdspladsen til hjemmet har sat gang i en digital transformation i forsikringssektoren. Her kan Nobly hjælpe forsikringsselskaber med professionel rådgivning og implementering af Noblys Digitale Skadeløsninger.

Digitalisering er fremtiden

Ifølge den aktuelle rapport ’What is the future of work’ fra analyse- og konsulentfirmaet McKinsey har pandemien accelereret nogle brede tendenser.

Disse vil fortsætte med at transformere vores måde at arbejde på. Det handler om fjernarbejde og virtuelle møder, øget e-handel og andre former for virtuelle transaktioner, og hurtigere vedtagelse af digital teknologi.

Digitalisering af arbejdsprocesser og en stigende medarbejderefterspørgsel for større fleksibilitet er på kort tid blevet den nye normal. Derfor skal forsikringsselskaber ifølge Claus Heuck styrke deres indsats endnu mere fremadrettet:

Automatisering af manuelle opgaver er afgørende, fordi medarbejderne kan flytte deres fokus fra at udføre opgaver med lav værditilvækst over i værdiskabende opgaver, hvor der er behov for faglig ekspertise. For at kunne rekruttere nye talenter i forsikringsbranchen er det samtidig afgørende, at forsikringsselskaberne kan tilbyde fleksible arbejdsrammer, fordi fremtidens medarbejdere forventer det af deres arbejdsplads.

En anden væsentlig og ofte overset fordel ved digitalisering og fleksibilitet i arbejdsrammer er, at forsikringsselskaberne generelt mindsker transport til og fra arbejdspladsen, som dermed styrker selskabernes CSR-strategi og miljøpolitik.

Har I behov for professionel rådgivning til digitalisering og sikkerhedsoptimering af arbejdsprocesserne i jeres forsikringsselskab, kan vi med vores digitale ekspertise hjælpe jer på rette vej ved at implementere Noblys Digitale Skadeløsninger, som letter jeres arbejdsprocesser, øger sikkerheden og styrker fastholdelsen og tiltrækningen af medarbejdere.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

27.04.2023

Nobly oplever stor succes på det norske marked

Noblys norske afdeling kan markere sit 5-års jubilæum med et solidt fundament af store kunder, en velfungerende norsk organisation og et stort markedspotentiale for øget vækst.

Nobly 5 år i Norge

For fem år siden etablerede Nobly et selskab i Norge. Her var visionen at blive den førende leverandører af Content Management løsninger til finanssektoren på det norske marked. I løbet af de fem år er det gået over forventning. Den norske afdeling har udviklet sig fra at være en mindre startup virksomhed med en ansat til at være en væsentlig spiller på markedet, der i dag har otte nordmænd ansat.

”En af vores strategiske målsætninger har været at etablere en norsk organisation, som selvstændigt kan servicere vores norske kunder. Jeg er utroligt glad for det hold, vi har fået bygget op i Norge. Det er et virkelig velfungerende og kompetent team, som komplimenterer hinanden godt. Og så er de yderst vellidte hos vores norske kunder,” siger Jesper Frank, CEO for Nobly.

Han fremhæver desuden, at man med Noblys norske afdeling har fået skabt en stærk lokal kulturforankring, som bygger videre Noblys gruppens stærke værdisæt. Tilstedeværelsen i Norge giver de norske kunder nem adgang til både support, implementeringsassistance og strategisk rådgivning.

Nobly har endvidere en række større norske hospitaler i sin kundeportefølje. Nobly vil som følge af en ny strategi på sundhedsområdet foretage yderligere investeringer i dette segment, hvor Nobly ud over OnBase løsninger også vil tilbyde løsninger inden for Enterprise Imaging, som forventes at blive et stort vækstområde.

Øget compliance kalder på digitalisering

Finanssektorens krav stiger konstant og fører til øget kompleksitet i daglige arbejdsprocesser. Dette skaber behov for endnu større digitalisering og standardisering af processerne. Dette er ifølge Jesper Frank en af årsagerne til, at de norske kunder har valgt Nobly som deres rådgiver og leverandør. Gennem samarbejdet med Nobly kan de forblive compliant og stadig øge deres effektivitet, hvilket påvirker både konkurrenceevnen og bundlinjen positivt.

For mange finansielle virksomheder er evnen til at være konkurrencedygtige og tilbyde de bedste og mest brugervenlige løsninger et vigtigt fokusområde. Det er afgørende, at de kan levere de nødvendige oplysninger rettidigt. Alt sammen på den mest passende måde og på den foretrukne platform for forbrugerne uden at skulle bruge ekstra ressourcer. Dette er et ufravigeligt krav, som enhver leverandør skal leve op til. Det stiller de eksisterende aktører, der typisk har en del teknologisk gæld at slås med, i en meget vanskelig position.

”IT-sikkerhed er utroligt vigtigt for især finansielle virksomheder. Det norske marked er styret af lovgivning som både stiller krav til, at data gemmes i Norge, og at selve databehandling også skal finde sted i Norge. Derfor har Nobly investeret i at kunne levere sine cloud-løsninger fra infrastrukturer placeret i Norge, således data både behandles og gemmes lokalt i Norge.” siger Jesper Frank.

Stort potentiale i det norske marked

Ifølge Jesper Frank oplever Nobly et øget digitaliseringsbehov hos kunderne i Norge. Derfor er det hans klare forventning, at Nobly kommer til både at udvide samarbejdet med eksisterende kunder samt etablere samarbejde med nye kunder.

”Vi kommer til fortsat at investere i vores norske organisation. Jeg forventer, at vi kommer til at se samme vækst i antallet af norske medarbejdere, som vi har set gennem det seneste år. Der er ingen tvivl om, at vi har stor fokus på at levere førsteklasses service til vores eksisterende kunder. Dog skal der også findes tid til at etablere nye kunderelationer.” siger Jesper Frank.

Ønsker din virksomhed at forbedre effektiviteten og kundetilfredsheden samt accelerere lanceringen af nye tjenester på markedet ved at automatisere tunge arbejdsprocesser? Så tøv ikke med at kontakte os for inspiration og løsninger.

Læs artiklen om, da Nobly i 2018 indtog Norge

Aktuelt

Bliv opdateret på det nyeste fra vores verden

Job hos Nobly

Se aktuelle stillingsopslag

Tilmelding til nyhedsbrev