17.01.2023

Modernisering af bankdatacentralerne kræver strategiske partnerskaber

Bankdatacentralerne i Danmark står over for en transformation fra gammel til ny teknologi, og ifølge adm. direktør i bankdatacentralen BEC kalder processen på flere partnerskaber.

De danske bankdatacentraler leverer IT-systemer til finanssektoren, og i Danmark findes der tre store datacentraler, som udvikler og drifter IT-løsninger til stort set alle danske banker og sparekasser. Fælles for dem er en kommende IT-transformation.

En af de danske datacentraler er BEC, som leverer IT til blandt andre Nykredit, Spar Nord Bank og Nationalbanken. Den adm. direktør i BEC, Jesper Nielsen, har tidligere fortalt til FinansWatch, at datacentralernes sværeste opgave bliver at udfase gammel teknologi:

”På den lange bane er den største udfordring for os, at vi skal finde ud af, hvordan vi kommer ind i en verden af ny teknologi, og i hvilken hastighed vi udfaser vores legacy systemer.”

Datacentralerne er mastodonter i finanssektoren, som skal gennemgå en transformation til nyere teknologi, og for topchefen i BEC er løsningen helt klar.

”Vi får behov for en masse partnerskaber,” siger Jesper Nielsen til FinansWatch.

Strategiske partnerskaber er vejen frem

Kravene til teknologi udvikler sig hele tiden. Nye produkter skal løbende udvikles, og øget compliance skal håndteres. Governance er kommet for at blive, og det bliver kun mere omstændigt og omfattende at håndtere stigende krav til eksempelvis antihvidvask.

”Tiden er kommet til, at de etablerede finansielle aktører skal indgå nye partnerskaber. Det sikrer, at man får dæmmet op for de nye digitale frontløbere i den finansielle sektor,” siger Christoffer Nielsen, markedschef for Bank & Finans hos Nobly.

Han pointerer i den forbindelse, at det er helt rigtigt set af BEC, at de vil opprioritere løsninger, der allerede er til rådighed ved at indgå strategiske partnerskaber med specialister inden for hvert deres område.

”Der er rigtig lang vej endnu, og det er en enorm transformation fra gammel teknologi til ny teknologi, som skal deles op i flere faser. Datacentralerne har derfor også indset, at de ikke nødvendigvis skal være eksperter på det hele,” siger Christoffer Nielsen.

Netop den pointe understreger en aktuel rapport fra den internationale konsulentvirksomhed McKinsey. I rapporten ’Reshaping retail banks: Enhancing banking for the next digital age’ bliver det blandt andet fremhævet, at bankerne i fremtiden skal udvikle digitale platforme, der understøtter hele værdikæden i banken. Bankerne skal desuden udvikle en omfattende datainfrastruktur og digital marketingmotor, som tilbyder personaliserede budskaber, der forudser individuelle kundebehov.

Smidige processer sparer ressourcer

Hos Nobly ønsker man naturligvis at stille sine kompetencer og ydelser til rådighed for datacentralerne. Ved at indgå et strategisk partnerskab med Nobly vil det eksempelvis være muligt at effektivisere processerne i forbindelse med kreditscoring samt effektiv og personlig kundekommunikation.

“Grundlæggende handler det om at have adgang til rette data og kundeinformationer for at sikre et fuldt transparent billede. På den måde kan man sikre en hurtig og effektiv proces, som lever op til compliancekrav til for eksempel antihvidvask, GDPR og sætter kundeoplevelsen i fokus,” siger Christoffer Nielsen.

Nobly er et af Europas førende konsulenthuse på OnBase platformen fra amerikanske Hyland, som af Gartner Group er vurderet som den bedste Content Service løsning på markedet.  Hyland har over 30 år i markedet og mere end 3500 kunder i den finansielle sektor på globalt plan. Platform kan ifølge Christoffer Nielsen skaleres op til, at en datacentral kan bruge platformen centralt og distribuere løsningerne ud til bankerne.

”Vi kan automatisere mange ressourcetunge arbejdsgange, hvor organisationen måske tidligere har løst arbejdet manuelt, brugt værdifuld tid på at genindtaste kundeinformationer, som allerede findes hos banken, mistet et oplagt åbnet vindue for mersalg til potentielle kunder, men som i stedet ikke oplever nogen proaktiv adfærd. Vi skubber vores kunders anvendelse af ny teknologi fremad – hver dag,” siger Christoffer Nielsen.

Nobly er en IT- og konsulentvirksomhed grundlagt i 2011, som gør komplekse arbejdsgange enkle ved at fokusere på effektivitet og bundlinje. I finanssektoren servicerer Nobly store nordiske finansielle virksomheder.

20.12.2022

Nobly siger tak for et godt år – og på glædeligt gensyn i 2023

Nobly har haft et rekordår målt på både omsætning og ansættelse af nye medarbejdere. Jesper Frank (CEO) har derfor store forventninger til 2023 med etablering i et nyt marked og yderligere konsolidering i de eksisterende.

CEO i Nobly, Jesper Frank til Nobly Talks 2022

”Året 2022 er det år, vi har vækstet vores forretning allermest,” siger Jesper Frank, der siden 2020 har været CEO i Nobly. I år runder virksomheden således en omsætning på over 50 mio. kroner.

En af hovedforklaringerne er, ifølge Jesper Frank, at Nobly i slutningen af 2021 udarbejdede en ny strategi med et skærpet fokus på de områder, hvor virksomheden har de bedste forudsætninger for at skabe værdi for kunderne. Strategien resulterede i et fokus på to hovedområder: Det finansielle marked og offentlig sundhed. Det har givet et vigtigt fokus i dialogen med kunderne og en styrket struktur i overlevering af projekter.

”De mange interne forandringer, vi gennemførte i vores organisation i 2021, har skabt fundamentet for, at vi er vækstet, som vi har gjort,” siger Jesper Frank.

Vækst over hele linjen

Mange virksomheder har oplevet store udfordringer i forbindelse med pandemien, og derudover er det generelt vanskeligt at tiltrække kvalificeret personale i IT-branchen. På trods af det har Nobly haft succes med at ansætte 15 nye kollegaer i løbet af det seneste år i både Danmark og Norge.

”Jeg er virkelig stolt over kombinationen med, at vi er lykkedes med at få onboardet mange nye, dygtige kollegaer, mens vi samtidig har skabt vækst i omsætningen uden at sætte vores bundlinje over styr,” siger Jesper Frank.

Han fremhæver derudover, at man hos Nobly er lykkedes med at skabe en attraktiv work-life-balance med en høj grad af fleksibilitet hos medarbejderne, som i endnu højere grad har styrket trivslen på arbejdspladsen.

Tryghed for kunderne

Nobly har generelt været igennem en vigtig transformation, hvor virksomheden har flyttet sit fokus fra at være en timeforretning til at levere værdigenererende løsninger.

”Vores nye tilgang giver os et helt andet udtryk, når vi går ud til kunderne med konkrete løsninger, som vi ved fungerer og gør en stor forskel, fordi vi har leveret dem i tilsvarende organisationer,” siger Jesper Frank.

Som software- og konsulentvirksomhed er det samtidig afgørende at kunne give kunderne tryghed. Derfor har Nobly nu for anden gang gennemgået en omfattende ISAE 3000 proces, som resulterer i en complianceerklæring i forhold til GDPR og IT-sikkerhed, udarbejdet af EY.

”I vores branche er der naturligvis et stort fokus på GDPR og IT-sikkerhed, og mange af vores kunder betragter vores løsninger som kritisk outsourcing. Derfor skal vi i høj grad være compliant i forhold til sikkerhed. Det giver en stor tryghed for kunderne, at de ved, de kan regne med Nobly som deres leverandør,” siger Jesper Frank.

Vigtigt at give noget tilbage

Året 2022 blev også det første år, hvor Nobly inviterede kunderne til virksomhedens egen konference under navnet Nobly Talks.

”Vi har fået skabt en god kundebase, og det giver basis for at lave aktiviteter, som er målrettet vores kunder. Derfor besluttede vi i år at invitere til Nobly Talks for at give noget tilbage til vores kunder og involvere dem i endnu højere grad,” siger Jesper Frank.

Under Nobly Talks fik kunderne både indsigt i Nobly og ekstern indsigt i forskellige vidensområder med stor relevans for kunderne. Blandt andet med oplæg fra kunder samt årets Key Note Speaker, Kyle Blair, som er leder for Global FSI Practice hos Hyland.

”Vores konference blev taget rigtig godt imod, og jeg er sikker på, at Nobly Talks bliver en tilbagevendende begivenhed, som vokser i størrelse år for år. Jeg er samtidig meget stolt over den måde, vores organisation eksekverede konferencen på. Det hele forløb virkelig godt,” siger Jesper Frank.

Nye muligheder i det nye år

Det har været et godt år for Nobly, og derfor har Jesper Frank også store forventninger til 2023, hvor han ser frem til at byde nye kunder velkommen. Nobly udvider eksempelvis til Finland i 2023, og her bliver fokus i første omgang på offentlig sundhed.

”Der er mange interessante muligheder på det finske marked, som passer rigtig godt til vores løsninger,” siger Jesper Frank.

Mens der er et stort markedspotentiale for Nobly i både Finland og Sverige, er der ifølge Jesper Frank fortsat meget forretning for Nobly i Danmark og Norge. Fokus bliver fortsat det finansielle segment og offentlig sundhed, som Nobly arbejder strategisk med på sin fortsatte vækstrejse.

Nobly ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår!

13.12.2022

Stort uforløst potentiale for skadeforebyggelse i forsikringssektoren

Skadeforebyggelse er en gevinst for både forsikringsselskaber og kunderne. Men det er blot hver tredje kunde, som har modtaget rådgivning fra deres selskab om forebyggelse af skader. Potentialet for databaseret, personlig og proaktiv kundekommunikation er derfor stort.

Som forsikringskunde har man måske oplevet at få en besked fra sit forsikringsselskab før en storm eller et skybrud med råd om, hvad man kan gøre for at forebygge skader. Men det er faktisk langt fra alle forsikringskunder, der har oplevet den service. Ifølge en analyse fra EPSI Rating Danmark er det kun hver tredje kunde, der har modtaget råd om forebyggelse af skader.

”Det er i alles interesse, at skader bliver minimeret. Enhver skadekunderejse bør derfor starte med forebyggelse for at undgå skader,” siger Claus Heuck, markedschef for Forsikring & Pension hos Nobly.

Selvom både forsikringsselskaber og kunder vinder på skadeforebyggelse, modtager størstedelen af danske forsikringskunder ikke forebyggende informationer fra deres selskab. Eller også bliver de ikke gjort opmærksomme på informationerne i tilstrækkelig grad.

Udnyt kundedatas fulde potentiale

Når forsikringsselskaber skal prissætte forsikringer, bruger selskaberne i høj grad data til at fastsætte præmien. Bor man eksempelvis i et område med større risiko for vandskader eller indbrud, bliver prisen for forsikringen reguleret efter det. Men ifølge Claus Heuck gemmer kundedata på et stort uforløst potentiale i forhold til skadeforebyggelse:

Mit indtryk er, at de fleste forsikringsselskaber i et eller andet omfang gør noget i forhold til skadeforebyggelse. Men generelt bør forsikringsselskaber blive endnu bedre til at sammensætte deres data fra prissætning af forsikringer til proaktiv kunderådgivning. Der er et stort potentiale i at bruge data til at kommunikere med sine kunder på en personlig måde, så de kan forebygge skader.

Personaliseret skadeforebyggelse

Kigger man nærmere på spændet mellem de laveste og højeste andele blandt forsikringsselskabernes skadeforebyggende indsats, er der 30 procentpoint til forskel mellem bund og top i forhold til, om kunderne har oplevet skadeforebyggende råd fra deres selskab.

”Nogle forsikringsselskaber har ikke samme gode muligheder som andre selskaber for at lave målrettet skadeforebyggelse. De har måske primært mulighed for at udsende generelle skadeforbyggende råd til deres kunder. Forskellen ligger i, hvor godt granuleret selskabernes data er, og hvor dygtige og hurtige de er til at bruge data til relevant skadeforebyggende informationer til deres kunder,” siger Claus Heuck.

God kundekommunikation handler om at kommunikere direkte og klart til sine kunder, og hos Nobly er vi eksperter i implementering af Customer Communications Management (CCM). Vi anvender Hylands kundekommunikationsløsning Content Composer, som gør det muligt at automatisere personlig skadeforebyggelse. Kontakt os endelig for at høre, hvordan vi kan hjælpe jeres selskab med at udnytte de mange fordele ved skadeforebyggelse.

Om analysen fra Epsi Rating Danmark

EPSI Rating Danmark udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredsheden i forskellige sektorer som eksempelvis bank, pension og forsikring. Analysen af den danske forsikringsbranche er fra 2021 og baseret på 4.109 interviews med danske privatkunder.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

22.11.2022

Proaktiv kundekommunikation øger bankkunders tilfredshed

For tredje år i træk falder kundetilfredsheden blandt privatkunder i banksektoren. Automatisering af compliance og styrket kundekommunikation kan være en del af løsningen på at forbedre kundetilfredsheden.

Stigende compliance og lovkrav tvinger bankerne til at fokusere på tunge arbejdsgange og dokumentation, og det går ud over bankernes værdiskabende kundeaktiviteter som proaktivitet og personlig service. Det påvirker kundetilfredsheden blandt privatkunder i danske pengeinstitutter, som falder for tredje år i træk, ifølge en aktuel analyse fra EPSI Rating Danmark om kundetilfredsheden i den danske banksektor. Den samlede kundetilfredshed blandt private bankkunder ligger i 2022 på indeks 66,4, mens den i 2019 var 3,6 indekspoint højere.

Udvikling i kundetilfredsheden i banksektoren. Kilde: EPSI Rating Danmark

Proaktivitet betaler sig

Undersøgelsen fra EPSI Rating Danmark viser, at kun lidt over halvdelen af privatkunder i bankerne er blevet kontaktet proaktivt af deres bank inden for det seneste år. På tværs af banksektoren angiver hver tiende privatkunde, at bankerne ikke fulgte op på kontakten, selvom de burde. Forskellen i kundetilfredshed mellem dem, der oplevede opfølgning, og dem, der savnede det, er intet mindre end 33 indekspoint.

God kundekommunikation handler om at kommunikere proaktivt, direkte og klart til sine kunder. Bankerne kan styrke deres relevans og tilgængelighed hos kunderne ved i endnu højere grad at digitalisere og personalisere deres kundekommunikation. Derfor er det essentielt at sætte kunden i centrum, så de ser deres bank som en added value partner og føler sig godt rådgivet.

Siger Christoffer Nielsen, markedschef for Bank & Finans hos Nobly.

Nobly er eksperter i implementering af kundekommunikationsløsninger (CCM-løsninger), som gør det simpelt at vedligeholde personaliseret kundekommunikation. Nobly anvender Content Composer, som er Hylands flagskib inden for CCM-løsninger. Løsningen er i høj grad både konfigurerbart og integrerbart, så adaptionen i organisationen bliver gnidningsfri.

Stor kundeefterspørgsel på digitale løsninger

Selvom banksektoren allerede er i fuld gang med digitaliseringen af forskellige dele af deres forretning, er kundernes efterspørgsel på digitale løsninger fortsat stort. Analysen fra EPSI Rating Danmark viser nemlig, at lidt over halvdelen af private bankkunder ville ønske, at banken digitaliserede alle deres bankaktiviteter, hvis det var muligt.

”De bankkunder, der oplever proaktivitet og værdiskabende rådgivning, er de mest tilfredse kunder. Derfor skal bankerne være mere proaktive at intensivere automatiseringen af deres kundekommunikation, så de eksempelvis bliver bedre til løbende at give forslag til optimering af kundernes økonomiske situation,” siger Christoffer Nielsen.

Noblys digitale løsninger kan blive enden for upersonlig massekommunikation og starten på personaliseret kundekommunikation. Efter implementering opnår bankerne store ressourcebesparelser på drift og vedligehold af kundekommunikationen, som frigiver mere tid til flere værdiskabende aktiviteter.

Bag om analysen fra EPSI Rating Danmark

EPSI Rating Danmark udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredsheden i forskellige sektorer som eksempelvis bank, pension og forsikring. Analysen af den danske banksektor fra 2022 er baseret på 2.412 interviews med privatkunder. Resultaterne opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, desto bedre oplever kunderne deres bank. Gennemsnittet for bankerne ligger normalt i området fra indeks 60 til 75. Banker, som har et indeks på over 75, har en stærk position blandt deres kunder, mens banker, som har et indeks under 60, har en risiko for at miste sit kundegrundlag.

KONTAKTINFO

Christoffer Nielsen
Market Manager, Bank & Finans
cn@nobly.dk
+45 30 54 21 54

18.10.2022

Nobly Talks 2022 var en succes og vender retur i 2023

De mange nysgerrige deltagere til konferencen Nobly Talks 2022 fik en masse brugbar viden om digitalisering og automatisering, som kan effektivisere arbejdsgangene i deres organisationer og løfte den samlede forretning.

Oplev Nobly Talks 2022

I slutningen af september blev den første udgave af Nobly Talks afholdt, og Scandic Hotel ved Sluseholmen i København dannede rammen for konferencen, som forløb over to dage. Her kunne deltagerne få den nyeste viden om digitalisering og automatisering indenfor sektorerne bank, finans, forsikring og pension.

Deling af vigtig viden

Under Nobly Talks blev der afholdt otte forskellige speeddating sessions med førende eksperter fra Nobly samt den amerikanske softwarevirksomhed Hyland, der står bag platformen OnBase. Hver speeddating session var en dialog på 30 minutter med en specialist indenfor blandt andet personalisering af kundekommunikation, effektivisering af dokumenthåndtering og automatisering af ressourcetunge opgaver.

For Peter Sant, der er programleder ved Danica Pension, fungerede konceptet rigtig godt, og han fik en masse relevant viden med hjem fra konferencen:

Når alt kommer til alt, har vi i administrative virksomheder de samme udfordringer om at være compliant og digitale. Derfor synes jeg, det har været spændende at høre andre fortælle om, hvordan de bruger forskellige løsninger i OnBase for at opnå deres mål.

Årets Keynote Speaker var Kyle Blair, som er leder for Global FSI Practice hos Hyland. Han har mere end 20 års erfaring indenfor Content Services og Digital Business Platforms med projekter over hele verden. Hans oplæg handlede om efterspørgslen efter kundecentrerede arbejdsgange, medarbejderfastholdelse og motivation, der tilsammen skal styrke organisationers innovations- og vækstpotentiale.

I samme båd

Til Nobly Talks 2022 fik deltagerne også indblik i tre forskellige case stories med oplæg fra virksomhederne Devoteam, Danica Pensjonsforsikring og Velliv. De forskellige temaer for oplæggene tog blandt andet afsæt i, hvordan tidligere manuelle processer er blevet digitaliseret og automatiseret ved hjælp af OnBase.

Rakel Spillum Holmstrøm, forretningsarkitekt i kommunikation og relation ved SpareBank 1 i Norge, var begejstret for de konkrete oplæg fra virksomhederne:

”Man møder andre, som er i den samme situation, vi oplever i vores virksomhed. Jeg var derfor spændt på de forskellige speeddating sessions, som var meget lærerige. Vi fik diskuteret emner, som er relevante for SpareBank 1.”

Udover de forskellige oplæg under konferencen var deltagerne også inviteret til middagsselskab om aftenen, hvor der var gode muligheder for at netværke med nye forretningsforbindelser.

Nobly gentager succesen og inviterer igen til Nobly Talks i 2023. Hold derfor øje med info om arrangementet i det nye år, så du og dine kollegaer kan blive opdateret på de nyeste tendenser om digital automatisering i jeres branche.

06.09.2022

Pensionsselskaber satser på automatisering for at sikre lovkrav

Sanktionerne mod Rusland har generelt skærpet Finanstilsynets fokus på den finansielle sektor. Det har blandt andet udløst påbud til danske pensionsselskaber om mere intensiv screening af pensionskunder. Netop derfor satser flere pensionsselskaber på automatisering for at sikre lovkrav og mindske udgifterne til administration.

En historisk stor generation af danskere skal på pension i de kommende år. Det sker samtidig med, at myndighederne skærper deres fokus på screening af pensionskunder. Det kalder på intelligente løsninger, der kan effektivisere sektorens arbejdsgange, og ifølge IT- og konsulentvirksomheden Nobly satser mange pensionsselskaber på øget digitalisering og automatisering.

”Danske pensionsselskaber er underlagt en lang række krav fra myndighederne, som ofte skaber administrative flaskehalse. Det får derfor mange pensionsselskaber til at afsøge mulighederne for automatisering,” siger Christoffer Nielsen, markedschef for Bank & Finans hos Nobly.

Øget fokus på tilsyn

Reglerne for screening af danske pensionskunder har ikke ændret sig på grund af sanktionerne mod Rusland. Men Finanstilsynet har bekræftet, at man generelt har styrket indsatsen med tilsyn for at sikre, at blandt andre danske pensionsselskaber lever op til lovkravene om screening af pensionskunder. Det betyder, at danske pensionsselskaber allerede har fået påbud om at screene deres pensionskunder på månedlig basis i forbindelse med pensionsudbetalinger.

Aktuelt har regeringen også offentliggjort en opdateret national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Strategien sætter blandt andet fokus på, at der skal skabes mere effektive procedurer for kundekendskab og transaktionsovervågning hos eksempelvis pensionsselskaber. Regeringen lægger derudover op til, at digitale og teknologiske løsninger skal være en afgørende del af kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Automatisering letter presset

Myndighedernes skærpede fokus på månedlige screeninger af pensionskunder har lagt ekstra pres på pensionsselskabernes ressourcer. Derfor oplever Nobly et øget behov for rådgivning om digitale løsninger fra kunder i pensionssektoren.

”Når vi rådgiver vores kunder, rækker vi ofte ud til relevante myndigheder for at sikre, at vores løsninger altid lever op til aktuel lovgivning. Ved hjælp af digitalisering og automatisering skaber vi effektive og tidsbesparende arbejdsprocesser, så for eksempel pensionsselskaber i tilfældet med screening af pensionskunder mindsker deres økonomiske omkostninger og lever op til lovkravene – og det kommer i sidste ende danske pensionskunder til gavn,” siger Christoffer Nielsen.

Har I også behov for professionel rådgivning om automatisering af jeres arbejdsprocesser med blandt andet screening af pensionskunder, står Noblys specialister altid til rådighed med ekspertise om skræddersyede løsninger til lige netop jeres behov.

KONTAKTINFO

Christoffer Nielsen
Market Manager, Bank & Finans
cn@nobly.dk
+45 30 54 21 54

29.08.2022

Sæt strøm til skadebehandlingen og styrk kundetilfredsheden

Forsikringskunder kræver hurtigere og mere brugervenlig behandling af deres skader. Men kun få forsikringsselskaber formår at opnå det fulde potentiale ved digital skadebehandling, som kan sikre bedre arbejdsglæde og større kundetilfredshed.

Forsikringskunder kræver hurtigere og mere brugervenlig behandling af deres skader. Men kun få forsikringsselskaber formår at opnå det fulde potentiale ved digital skadebehandling, som kan sikre bedre arbejdsglæde og større kundetilfredshed.

Når forsikringskunder anmelder en skade, er deres forventninger til hurtig og nem skadebehandling kun blevet større i de senere år. Mange forsikringsselskaber har derfor øget deres fokus på digitalisering og automatisering, så arbejdsgangen bliver effektiviseret, mens kundetilfredsheden bliver styrket.

Mange forsikringsselskaber har allerede digitaliseret simple dele af skadebehandlingen som eksempelvis frekvensskader. Men der eksisterer fortsat et stort uudnyttet potentiale ved tunge og komplekse skadeprocesser, hvor forsikringsselskaber med fordel kan skrue op for graden af digitalisering.

Hurtigere skadeproces for kunderne

Skadebehandling i forsikringsbranchen er ofte forbundet med mange manuelle, tunge og trivielle arbejdsopgaver, men sådan behøver det ikke at være ifølge Claus Heuck, markedschef for Forsikring & Pension i Nobly:

”Hvis forsikringsselskaberne i endnu højere grad prioriterer digitalisering af skadebehandlingen, vil selskaberne kunne automatisere og fjerne de manuelle opgaver, så kunderne vil opleve en lynhurtig og mere simpel skadeproces. Det giver loyale kunder, og det er naturligvis afgørende i en konkurrencepræget branche, hvor kunderne konstant stiller større krav til deres forsikringsselskab.”

Noblys digitale løsninger til skadebehandling bygger på en konfigurerbar platform, som giver effektiv time-to-market, så man hurtigt kommer den tekniske gæld til livs.

Bedre rammer for medarbejderne

En anden væsentlig fordel ved at digitalisere ressourcetunge arbejdsgange er, at medarbejdertrivslen samtidig bliver styrket, så man forbedrer sine muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

”Ved hjælp af digitalisering og automatisering kan medarbejderne parkere trivielle opgaver og i stedet fokusere på den vigtige faglige del i deres arbejde, som har en stor værdi for forsikringsselskabet og kunderne,” siger Claus Heuck.

Søger I professionel rådgivning til digitalisering af jeres skadebehandling, kan I gennem digitale løsninger give jeres kunder den fulde værdi af skadekunderejsen. Hos Nobly hjælper vi jer med at implementere de rette digitale løsninger, som passer til lige netop jeres behov, så I kan flytte vigtige ressourcer over i mere værdiskabende opgaver.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

02.05.2022

Digitaliseringen skaber mest mulig tid til patienterne

IT-konsulenthuset Nobly har netop indgået en aftale med endnu en region i Danmark, og bliver dermed ny samarbejdspartner på drift og udvikling af Sundhedsplatformens patientarkiv. Aftalen skal sikre stabilitet i sundhedssektorens IT-drift og skabe flere ressourcer gennem øget digitalisering.

IT-konsulenthuset Nobly har for kort tid siden underskrevet en aftale med den fjerde region i Danmark om at overtage drift og videreudvikling af regionens arkivfunktion bag Sundhedsplatformen, som giver sundhedssektoren nem og hurtig adgang til patientinformationer.

Besparelse af nødvendige ressourcer

Ifølge Noblys forretningsudviklingsdirektør og partner, Morten Have, vil virksomhedens fremtidige drift af IT-systemet effektivisere processen med indsamling og optimering af patientinformationer og spare nødvendige ressourcer i en i forvejen presset sektor.

Fremadrettet vil regionen med skiftet til Nobly få adgang til 30 specialiserede medarbejdere i systemet OnBase, som i dag har kendskab til driften af Sundhedsplatformen. Den nye samarbejdsaftale betyder, at Regionen får adgang til direkte support gennem Nobly, som i eget regi kan supportere med det samme, hvis der opstår udfordringer i driften.

Forøget værdi

For Nobly betyder aftalen med regionen, at man i endnu højere grad kan arbejde strategisk med de danske regioner, fordi Nobly nu samarbejder med fire ud af landets fem regioner.

“Rent samfundsmæssigt har det en stor positiv effekt, at det vi laver i én region også kan skaleres til de andre regioner. Det betyder, at vi har mulighed for at lave bedre økonomiske løsninger for regionerne, fordi vi kan skabe en række fælles løsninger, som derfor får en større nytteværdi og i sidste ende skabe mest mulig tid til patienterne,” siger Morten Have.

Internationalt potentiale

Ifølge Morten Have bliver Noblys markedsposition styrket med udvidelsen af en ny region i sundhedssektoren, og det giver nye muligheder for at satse mere på det internationale marked:

”Med endnu en region ombord er vi klar til at satse yderligere på sundhedssektoren, og vi vil samtidig øge vores fokus på Skandinavien,” siger Morten Have.

Nobly har siden 2011 implementeret og driftet forretningskritiske IT-løsninger for en lang række kunder inden for blandt andet finanssektoren, produktionsindustrien og de danske regioner. Fremadrettet ønsker Nobly at satse endnu mere på sundhedssektorer i Skandinavien, eksempelvis i Finland, hvor man er langt fremme på teknologien.

KONTAKTINFO

Morten Have
Forretningsudviklingsdirektør & partner i Nobly
mh@nobly.dk
+45 27 51 30 00

11.04.2022

Det går godt for Nobly i Norge

Norge er på kun fire år blevet et centralt og vigtigt marked for Nobly

”Det er gået rigtig godt for Nobly i Norge. Siden vores etablering på det norske marked og i løbet af en periode på fire år er det lykkedes at etablere et samarbejde med nogle af Norges største finansielle virksomheder og offentlige sundhedsvirksomheder, hvor vores forretning kun vokser og vokser. Vi er meget tilfredse med denne udvikling og ikke mindst det gode samarbejde, vi har med vores norske kunder. Udviklingen har naturligvis også styrket vores planer om ekspansion i andre lande,” siger Jesper Frank, CEO i Nobly.

Det hele startede i 2018, hvor Nobly valgte at etablere egen virksomhed i Norge, og kort efter etableringen sikrede Nobly sig sin første aftale med en større finansiel virksomhed samtidig med aftaler med norske offentlige sundhedsvirksomheder.

En succesfuld etablering og øget fokus på det norske marked resulterede i flere store aftaler med store finansielle virksomheder inden for bank, forsikring og pension.

Lokal tilstedeværelse er vigtig

På trods af at danskere og nordmænd deler mange fælles kulturelle værdier, betyder det noget for vores norske kunder, at Nobly er repræsenteret af en norsk organisation, der kan være fysisk til stede, når det er nødvendigt, og bliver ifølge Jesper Frank vigtig i forhold til virksomhedens positive udvikling i Norge.

Nobly arbejder med digitalisering og effektivisering af kundernes kerneforretningsprocesser. Centrale dokumentarkiver giver daglige udfordringer for mange virksomheder, når det kommer til overholdelse af retningslinjer og myndighedskrav. Vi ser også et stigende behov for integration med offentlige serviceudbydere, hvilket skaber øget digitalisering, automatisering og effektivitet. Den digitale transformation er helt essentiel for overholdelse af den styring, som finansielle virksomheder er underlagt, for eksempel i forhold til GDPR, hvidvask og andre regulatoriske krav, som er under konstant forandring.

De rigtige digitale platforme er afgørende for virksomhedernes effektivitet på kort sigt, men også på lang sigt, hvor nye krav og behov skal implementeres hurtigt og skabe løbende værdi for kunderne i form af effektivisering og automatisering. Noblys samarbejde med kunderne er essentielt for at kunne levere den rigtige og fremtidssikrede løsning til kunderne.

Vokser med tre konsulenter

Nobly planlægger at udvide det norske team på Oslo-kontoret hurtigst muligt med yderligere 3-4 implementeringskonsulenter. Disse skal fungere som rådgivende konsulenter og betjene et stadigt stigende antal norske kunder, så Nobly kan fortsætte den gode udvikling, vi har set på det norske marked.

29.03.2022

Nobly får ny visuel identitet

Nobly lancerer en ny visuel identitet, der blandt andet tegner en ny hjemmeside og et nyt logo.

I øjenhøjde med kunderne

Som et led i en længere vækstrejse, har man hos Nobly nu valgt at skifte visuel identitet til et mere moderne og nutidigt design med øget fokus på kunderne. Et større fokus på at tale ind i kundernes verdener viser, at Nobly har skiftet kurs, er blevet mere selvstændige og løsriver sig mere fra kun at snakke Hyland teknologi. Med mindre fokus på Hylands teknologiske løsninger, kan Nobly i stedet hurtigere nå ud til de industrier og brancher, som man ønsker at fokusere på – hvor de fleste føler sig hjemme.

“Grundlæggende handler vores nye hjemmeside og ændrede visuelle identitet om at tale i øjenhøjde med vores kunder. I stedet for at lægge vægten på en mere teknisk introduktion og gennemgang af Hylands platform og løsninger, ønsker vi at afspejle de udfordringer, som udvalgte industrier arbejder med. Kunderne skal finde inspiration og svar på deres udfordringer på vores hjemmeside.” fortæller Thomas Varen, salgsdirektør hos Nobly.

En ambitiøs vækstrejse

I de næste 3 år står Nobly over for en meget ambitiøs vækstrejse, hvor der i første omgang er stort fokus på tre specifikke industrier, som Nobly i øjeblikket primært samarbejder med.

”Langt det meste salg begynder lang tid før kunderne retter fysisk henvendelse til Nobly. Vi skal gøre os meget mere relevante før selve dialogen starter op. Det gør vi ved at åbne for tre universer – 3 industrivertikaler; Bank/Finans, Forsikring/Pension og Sundhed.” forklarer Thomas Varen.

Når man som kunde hos Nobly bevæger sig ind på Noblys hjemmeside, skal der hurtigt være mulighed for at dykke nærmere ned i de forskellige industrier. Her skal kunderne blandt andet kunne finde ideer og inspiration fra andre kunder, som fortæller om, hvordan en lignende eller en helt anden udfordring er blevet løst for dem.

”Vores kunder vil naturligvis kunne læse og se vores bud på branchens generelle situation, udfordringer og muligheder. Eksempelvis kæmper mange finansielle institutioner med at få strømlinet hele hvidvaskningsprocessen. Størrelsen og aktualiteten af den problemstilling gør, at Nobly skal have et bud på en teknologisk løsning af denne problemstilling, hvilket vi naturligvis så også har – det skal bare være let for vores kunder at finde den information og viden om, hvordan Nobly løser det.” fortæller Thomas Varan.

Noblys nye hjemmeside kommer til at være et vigtigt omdrejningspunkt for kunderne og en platform med mange nye tiltag – eksempelvis med mulighed for at tilgå forskellige events og webinar. Et fokus på at være relevant for branchen bliver kilden til opbygningen af Noblys fremtidige visioner og løsninger af de branchespecifikke problemstillinger.

For yderligere information, kontakt:

Thomas Varan, Salgsdirektør hos Nobly, 30 20 17 43