29.02.2024

Nobly assisterer optimeringen af finsk velfærd

Midt i de transformative skift i Finlands velfærdssystem, træder Nobly frem som en allieret, der tilbyder støtte til de nyetablerede velfærdsområder. I alt fra organisering af datastrukturer til forenkling af komplekse systemer baner Noblys ekspertise og samarbejdsorienterede tilgang vejen for en problemfri rejse i centralisering og arkivering af patientdata.

Finske velfærdsområder 

I løbet af de seneste år har det finske sundhedsområde gennemgået en række store ændringer. Siden 1. januar 2023 er en ny social- og sundhedsreform blevet implementeret, og 22 nye velfærdsområder er blevet etableret. Disse velfærdsområder markerer ikke kun en omstrukturering af administrative enheder, men også en dybdegående transformation, der integrerer sundhedsvæsenet, redningstjenesten og social velfærd under ét forenet system. Mens denne konsolidering frembringer en mangfoldighed af fordele, indeholder den også flere udfordringer, der kræver en strategisk tilgang, især inden for datastrukturering, informationslagring og problemfri systemintegration.

Antallet af systemer gør det dyrt at arbejde med, og det samme gør mængden af information spredt ud på forskellige platforme, hvor mange leverandører opgraderer og yder support. Dette er ikke kun tidskrævende, men også dyrt, da det er vanskeligt for forskellige systemer at samarbejde på tværs af forskellige sundhedsområder. Forandringen på dette område skal gentænkes på en mere effektiv måde. På grund af denne strukturelle ændring er der også behov for ændring i den måde, Finland håndterer patientinformation og andre data på. Og endelig har hospitaler og kunder brug for kompetent vejledning til spørgsmål og ændringer.

Nobly som sparringspartner 

Hos Nobly er vi eksperter i at strukturere data, arkivere og centralisere systemer. Som leverandør til finske hospitaler er vi bekendt med det finske sundhedssystem, og derfor anerkender vi problemet og kan være partnere i at finde de perfekte løsninger. Det vil ikke kun lette procedurerne blandt medarbejdere, men også forbedre patientpleje og sikkerhed.

Noblys elektroniske arkivering tilbyder passende og sikker arkivering af gamle socialsikringsdata. Med tjenesten kan de gamle socialsikringsoplysninger overføres til Noblys arkiv på en kundeorienteret og kvalitetsbevidst måde. Noblys elektroniske arkivering knyttet til OnBase udfører datatransfer med høj hastighed. Strukturen af tjenesten, der kan tilpasses, gør det muligt at skabe en servicepakke, der opfylder områdets behov.

Ustruktureret sundhedsdata udgør en betydelig udfordring, der hæmmer patientresultater. Der er blevet identificeret hundredvis af arkiverede systemer eller databaser i alle velfærdsområder, hvis oplysninger bør arkiveres korrekt. Dette gøres bedst ved at arkivere oplysningerne i det centraliserede arkiv, der opfylder forpligtelserne i lovgivningen og reglerne, herunder SÄHKE2-kravene. Efter at data er blevet gemt i OnBase, er kilde-systemet klar til at blive udfaset med hensyn til arkivering. 

Vedligeholdelsesomkostningerne reduceres, når gamle informationssystemer ikke længere behøver at vedligeholdes som datareserver. Andre fordele ved arkivering er f.eks. datasikkerhed, data-tilgængelighed og datainteroperabilitet. Dette holder patientdata sikker ved at gemme det i den rigtige mængde tid, dele det med de rigtige personer og gemme det det rigtige sted.

Nobly kan være din partner i strukturering og arkivering af dine data på en enkel og compliant måde, hvilket bidrager til effektiviteten og succesen af Finlands sundhedslandskab i udvikling. Kontakt os, så vi kan udarbejde en behovsanalyse og give et tilbud på implementering af arbejdet.

KONTAKTINFO

Kari Karmitsa
Salgsansvarlig Finland
kk@nobly.fi
+358 400 451 72


Tilmelding til nyhedsbrev