08.02.2024

Nobly har fokus på CSR

I Nobly følger vi et adfærdskodeks, som består af et sæt regler og retningslinjer, der er designet til at vejlede vores forretningsførelse og sikre opretholdelsen af etiske standarder. Dette kodeks forpligter vores medarbejdere til at forstå og efterleve interne politikker og retningslinjer, der fremmer ansvarlighed og integritet i alle aspekter af vores virksomhed. Det dækker kritiske områder såsom respekt for menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, økonomisk ansvarlighed, samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for den enkelte.

Nobly engagerer sig proaktivt i vores CSR-politik og iværksætter tiltag for at adressere og forbedre disse områder.

Mange virksomheder, inklusive flere af Noblys kunder, har stort fokus på området for virksomhedernes sociale ansvar (CSR) og ønsker bekræftelse på, at deres samarbejdspartnere adresserer CSR-relaterede spørgsmål. Nobly modtager regelmæssigt anmodninger om at udarbejde erklæringer vedrørende deres engagement og praksis inden for CSR.

Som et konkret eksempel, har en af Noblys store finansielle kunder, gennem platformen IntegrityNext, indledt en proces for at indsamle data fra deres samarbejdspartnere og underleverandører angående deres CSR-aktiviteter. Nobly har fulgt op på denne anmodning ved at indsende de nødvendige oplysninger gennem et detaljeret spørgeskema. Denne “sustainability profile” repræsenterer resultaterne af dette.

Noblys CSR-politik

Gennem besvarelsen af spørgsmål relateret til Noblys fokus på CSR, ønsker vi at demonstrere en proaktiv tilgang til relevante emner. Den ‘sustainability profile’, som er resultatet af disse svar, tjener som et bevis på vores overensstemmelse med CSR-krav og vores engagement i at tage ansvar for vores påvirkning på samfundet og miljøet. Dette engagement omfatter en dedikeret indsats inden for naturbeskyttelse, menneskerettigheder, og et sundt arbejdsmiljø. Vores analyse inden for CSR spænder over flere nøgleområder, herunder:

Anti-Bribery & Anti-Corruption
  • Nobly bekæmper bestikkelse og korruption i måden, vi selv driver forretning på samt stiller krav til de virksomheder, vi samarbejder med. Det gælder blandt andet underleverandører og andre samarbejdsorganisationer. Nobly handler i overensstemmelse med dansk lov, og enhver mistanke om svindel eller lignende skal straks meldes til virksomhedens CEO. 
Environmental Protection
  • Nobly gør en indsats for at bevare naturressourcer og beskytte miljøet ved forureningsforebyggelse, naturbeskyttelse, bæredygtigt brug af ressourcer og bekæmpelse af klimaforandringer. Vi er forpligtet til overholdelse af konventioner såsom Minamata-, Stockholm- og Basel-konventionerne med hensyn til miljøbeskyttelse. Nobly følger lokale love og regler vedrørende beskyttelse af miljøet. Udover det stræber vi efter at minimere individuelt forbrug ved opmærksomhed på vand- og elforbrug samt genanvendelser og affaldssortering. 
Human Rights & Labour
  • Vi ønsker naturligvis at leve op til vores etiske arbejde i forbindelse med medarbejdere og andre, vi som virksomhed samarbejder med. Det omhandler bekæmpelse af tvangsarbejde, børnearbejde og enhver form for slaveri. 
  • Nobly gør en indsats for at eliminere diskrimination ved at sikre lige rettigheder uanset etnisk oprindelse, køn, alder, handikap, religion, nationalitet, seksuel orientering, social baggrund og politiske synspunkter. Og så er vi forpligtede til at sikre et arbejdsmiljø fri for nogen form for misbrug og mishandling. 
Health & Safety 
  • Nobly er underlagt lovgivning og hensyn til fysisk og mental sundhed og sikkerhed. Nogle af de tiltag vi gør for at støtte det, er en udvidet sundhedsforsikring, kvartalsvise fortrolige medarbejdersamtaler, ergonomisk kontorudstyr, ventilation og passende frokost/drikkevarer.
Supply Chain Responsibility 
  • Nobly er forpligtet til at støtte NGO-organisationer, der støtter vigtige områder i vores samfund. Eksempelvis støtter Nobly Danske Hospitalsklovne og Kræftens Bekæmpelse. 
  • Derudover deltager Nobly i lokale sportsbegivenheder, arrangerer sociale aktiviteter ved brug af lokale virksomheder og fokuserer generelt på at have lokale leverandører til daglig drift. 

Tilmelding til nyhedsbrev