29.08.2023

The big five: Ny bølge af digital regulering rammer Finanssektoren 

I takt med at den digitale tidsalder skrider frem, ser finanssektoren en bølge af nye reguleringsudfordringer. Introduktionen af "The Big Five" - fem centrale digitale regelsæt - er et klart signal om den retning, hvori den digitale transformation af finanssektoren bevæger sig.

I takt med at den digitale tidsalder skrider frem, ser finanssektoren en bølge af nye reguleringsudfordringer. Introduktionen af "The Big Five"
En ny digital bestyrelsesorden 

Governance har altid været kernen i enhver vellykket finansiel institution. Men med “The Big Five” er betydningen af digital regulering blevet kraftigt forstærket. Det handler ikke længere kun om at have en robust intern kontrolstruktur. Det handler også om at sikre, at digitale strategier er etiske, transparente og i overensstemmelse med de nye digitale regelsæt. 

Kvintetten af regelsættet består af DA (Digital Act), AI (AI Act), DGA (Digital Governance Act), DM (Digital Market Act) og DSA (Digital Service Act). Uagtet at de ikke rammer sektoren på en gang, så skal sektoren allerede nu vænne sig til den nye virkelighed. Retsakten om digitale tjenester DSA er nemlig blevet offentliggjort i EU- Tidende den 27. oktober 2022, og trådte i kraft den 16. november 2022. Den finder anvendelse 15 måneder eller fra den 1. januar 2024, alt efter hvad der kommer senere, efter ikrafttrædelsen. Herefter følger DMA, DGA, AI og DA. 

Ikke bare en boks, der skal tjekkes af 

I denne nye æra bliver compliance ikke kun betragtet som en afdeling, der sørger for, at boksen er tjekket af. Med “The Big Five” bliver compliance en integreret del af den overordnede forretningsstrategi. Compliance-teams bliver centrale aktører i beslutningsprocesser, idet de sikrer, at finansinstitutionens medarbejdere forstår og følger reglerne. De sikrer også, at teknologiske løsninger er robuste og at overholdelsen af regelsættene ikke kvæler medarbejdernes øvrige daglige aktiviteter.   

Finansselskaber kan lette presset og omkostningsbyrden ved at tage et teknologisk greb på de afledte udfordringer ved indførelsen af The Big Five. Den kritiske rolle, som compliance nu spiller, blev diskuteret på Nobly Talks 2023. Her delte førende eksperter ud af deres synspunkter og anbefalinger om bedste praksis i dette skiftende landskab. 

Finanssektorens fremtid 

Som den digitale horisont udvides, vil spørgsmål om digital regulering og compliance fortsætte med at være centrale for finanssektorens fremtid.

Konsekvenserne og prisen for de nye digitale services betales som oftest af forbrugerne, og her er her EU har besluttet at sætte foden ned. EU vil være foregangsland for beskyttelse af forbrugernes rettigheders og privatliv, samt stå vagt om de grundlæggende demokratiske spilleregler.

Der hviler et tungt og forpligtende ansvar på den finansielle sektor, der grundlæggede skaber, vedligeholder og udvikler de økonomiske enheder og rammer for os alle sammen. Nobly Talks 2023 var en platform for branchefolk, der kunne dykke ned i disse spørgsmål, dele erfaringer og forme vejen frem. Dette vil være med til at sætte dagsordenen for den digitale fremtid i finans.

Tilmelding til nyhedsbrev