28.08.2023

Kampen mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering: En beretning fra frontlinjen

Som en central skikkelse i PET's indsats mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering har Anders Vogelsang haft den unikke mulighed for at få et førstehåndsindtryk af de udfordringer, vi står overfor, og de fremskridt, vi gør.

Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og kriminelle har en utrolig evne til at tilpasse sig nye teknologier og metoder. Opgaven hos PET er ikke kun at reagere, men også at være proaktive i at forstå og imødegå disse trusler. Et afgørende aspekt er at forstå tendenserne indenfor økonomisk kriminalitet. At forstå, hvordan kriminelle udnytter kryptovalutaer, skjulte pengeoverførsler og digitale platforme til at finansiere deres aktiviteter uden at blive opdaget. Det er en kamp at følge med deres nyskabelser, en kamp PET og samfundet er fast besluttede på at vinde.

AI bruges i bekæmpelsen af kriminaliteten

Kunstig intelligens står på tærsklen til at revolutionere stort set alt i samfundet, også i tilgangen til bekæmpelse af kriminalitet. Fra mønstergenkendelse til adfærdsanalyse giver AI mulighed for at spotte forbindelser, som menneskelige analytikere måske aldrig ville have opdaget. Men det er også vigtigt at forstå, at AI ikke er en magisk løsning. Den kræver konstant overvågning og etisk håndtering for at sikre, at superkræfterne bruges på en måde, der er retfærdig og retsstatslig.

Når man taler om kreativitet fra kriminelle sind, er det vigtigt at huske, at politiets og myndighedernes kreative tanker skal være endnu skarpere. PET skal tænke som dem for at forstå deres mulige træk og strategier, men samtidig skal arbejdet foregå ud fra et fundament af etik og lovlydighed. Arbejdet omkring økonomisk kriminalitet handler ikke kun om at fange forbrydere. Det handler også om at værne om de demokratiske og grundlovssikrede rettigheder, beskytte samfundet og vores værdier.

Finansielle institutioner pålægges politikker og regler

Grænseoverskridende aktiviteter spiller en central rolle i disse skadende praksisser. Det gør de, fordi de kriminelle aktører udnytter forskelle mellem landes love, regler og overvågningsmekanismer. Disse aktiviteter omfatter hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, bedrageri, korruption og finansiering af terrorisme. For eksempel kan kriminelle udnytte finansielle institutioner og systemer i forskellige lande for at skjule deres spor og undgå opdagelse.

Derfor pålægges de finansielle institutioner også flere og flere politikker og regler. Disse regler skal gøre det vanskeligt at begå kriminalitet, og samtidig lettere for myndighederne at optrævle de mange digitale fingeraftryk, der sættes i den stadig mere komplekse teknologiske verden.   

Dette understreger, hvor vigtigt det er at have et globalt perspektiv og arbejde sammen på tværs af grænser for at bekæmpe disse trusler. Det kræver yderligere harmonisering af love og procedurer, styrkelse af overvågning og investering i teknologisk kapacitet til at spore og identificere mistænkelige transaktioner.

Vi er alle en del af den kamp, en fælles rejse mod en sikrere fremtid.

Kampen mod økonomisk kriminalitet blev drøftet under Nobly Talks 2023

Keynote Speaker på Nobly Talks 2023, Anders Vogelsang fra PET dykkede ned i og gjorde os klogere på, hvordan PET arbejder i kampen mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Tilmelding til nyhedsbrev