11.04.2022

Det går bra for Nobly i Norge

På bare fire år har Norge blitt et sentralt og viktig marked for Nobly

«Det har gått meget bra for Nobly i Norge. Siden vår etablering i det norske markedet og i løpet av en periode på fire har vi lykkes med å etablere et samarbeid med noen av Norges største finansselskaper og offentlige helseforetak, hvor våre aktiviteter bare vokser og vokser. Vi er godt fornøyd med denne utviklingen og ikke minst det gode samarbeidet vi har med våre norske kunder. Utviklingen har selvfølgelig også styrket våre planer for ekspansjon i andre land, sier Adm. Dir. Jesper Frank.

Det hele startet i 2018, da Nobly besluttet for å etablere eget selskap i Norge, og kort tid etter etableringen sikret Nobly seg sin første avtale med et større finansselskap i tillegg til avtaler med norske offentlige helseforetak.

En vellykket etablering og økt fokus på det norske markedet resulterte i flere større avtaler med store finansselskap innen bank, forsikring og pensjon.

Lokal tilstedeværelse er viktig

Til tross for at dansker og nordmenn deler mange felles kulturelle verdier, betyr det noe for våre norske kunder, at Nobly er representert av en norsk organisasjon som kan være fysisk tilstede når det er nødvendig, og ifølge Adm. Dir. Jesper Frank, vært viktig i forhold til selskapets positive utvikling i Norge.

Nobly jobber med digitalisering og effektivisering av kundenes kjernevirksomhetsprosesser. Sentrale dokumentarkiver gir daglige utfordringer for mange selskaper når det gjelder etterlevelse av retningslinjer og regulatoriske krav. Vi ser også et økende behov for integrasjon med offentlige tjenesteleverandører som skaper økt digitalisering, automatisering og effektivitet. Den digitale transformasjonen er helt avgjørende for etterlevelse av governance, som finansselskaper er underlagt, for eksempel i forhold til GDPR, hvitvasking og andre regulatoriske krav, som er i stadig endring.

Riktige digitale plattformer er avgjørende for virksomheters effektivitet på kort sikt, men også på lang sikt, hvor nye krav og behov skal kunne implementeres raskt og skape kontinuerlig verdier for kundene i form av effektiviseringer og automatiseringer. Noblys samarbeid med kundene er essensielt for å kunne levere riktig og fremtidssikker løsning for kundene.

Øker med tre konsulenter

Nobly planlegger å utvide det norske teamet på kontoret i Oslo, så snart som mulig, med ytterligere 3-4 forretnings- og implementeringskonsulenter. Disse skal jobbe som rådgivende konsulenter og betjene et stadig økende antall norske kunder, slik at Nobly kan fortsette den gode utvikling vi har sett på det norske markedet.