11.04.2022

Det går godt for Nobly i Norge

Norge er på kun fire år blevet et centralt og vigtigt marked for Nobly

”Det er gået rigtig godt for Nobly i Norge. Siden vores etablering på det norske marked og i løbet af en periode på fire år er det lykkedes at etablere et samarbejde med nogle af Norges største finansielle virksomheder og offentlige sundhedsvirksomheder, hvor vores forretning kun vokser og vokser. Vi er meget tilfredse med denne udvikling og ikke mindst det gode samarbejde, vi har med vores norske kunder. Udviklingen har naturligvis også styrket vores planer om ekspansion i andre lande,” siger Jesper Frank, CEO i Nobly.

Det hele startede i 2018, hvor Nobly valgte at etablere egen virksomhed i Norge, og kort efter etableringen sikrede Nobly sig sin første aftale med en større finansiel virksomhed samtidig med aftaler med norske offentlige sundhedsvirksomheder.

En succesfuld etablering og øget fokus på det norske marked resulterede i flere store aftaler med store finansielle virksomheder inden for bank, forsikring og pension.

Lokal tilstedeværelse er vigtig

På trods af at danskere og nordmænd deler mange fælles kulturelle værdier, betyder det noget for vores norske kunder, at Nobly er repræsenteret af en norsk organisation, der kan være fysisk til stede, når det er nødvendigt, og bliver ifølge Jesper Frank vigtig i forhold til virksomhedens positive udvikling i Norge.

Nobly arbejder med digitalisering og effektivisering af kundernes kerneforretningsprocesser. Centrale dokumentarkiver giver daglige udfordringer for mange virksomheder, når det kommer til overholdelse af retningslinjer og myndighedskrav. Vi ser også et stigende behov for integration med offentlige serviceudbydere, hvilket skaber øget digitalisering, automatisering og effektivitet. Den digitale transformation er helt essentiel for overholdelse af den styring, som finansielle virksomheder er underlagt, for eksempel i forhold til GDPR, hvidvask og andre regulatoriske krav, som er under konstant forandring.

De rigtige digitale platforme er afgørende for virksomhedernes effektivitet på kort sigt, men også på lang sigt, hvor nye krav og behov skal implementeres hurtigt og skabe løbende værdi for kunderne i form af effektivisering og automatisering. Noblys samarbejde med kunderne er essentielt for at kunne levere den rigtige og fremtidssikrede løsning til kunderne.

Vokser med tre konsulenter

Nobly planlægger at udvide det norske team på Oslo-kontoret hurtigst muligt med yderligere 3-4 implementeringskonsulenter. Disse skal fungere som rådgivende konsulenter og betjene et stadigt stigende antal norske kunder, så Nobly kan fortsætte den gode udvikling, vi har set på det norske marked.

Tilmelding til nyhedsbrev