AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament

Som finansieringspartner inden for privat- og erhvervsleasing, factoring og lånefinansiering er AL Finans underlagt strikse lovkrav fra myndighedernes side.

For at kunne leve op til den nuværende lovgivning og for at kunne overholde nye lovkrav, har AL Finans valgt den fremtidssikrede IT-platform OnBase som en del af fundament for virksomhedens digitale arbejdsgange, risikoklassifikation og dokumenthåndtering. Nobly har stået for implementering af OnBase, som har resulteret i korte svartider, frigivet væsentlige personaleressourcer og styrket risikoklassificeringen.

AL Finans opererer i et højtransaktionsmiljø, hvor sikker og effektiv sagsbehandling samt hurtige svartider er afgørende for deres konkurrenceevne. Beslutningen om at træde på digitaliserings-speederen resulterede i efteråret 2020 i et stærkt samarbejde med konsulenthuset Nobly.

”Vores indgangsvinkel fra start var et ønske om et moderne AML-system, altså et anti-hvidvask system. Vi havde behov for en finmasket og konsistent screening i vores onboarding-proces og vores due diligence, lige fra PEP screening og sanktionsscreening af kunder og reelle ejere af virksomheder, til screening af terrorlister m.m. Alt sammen for automatisk at kunne identificere risikoklassifikationer og overholde lovgivningen, som løbende opdateres. Vi havde kig på forskellige systemer, som havde AML som speciale, men vores valg faldt hurtigt på OnBase. Som platform giver OnBase os en velsmurt motor til håndtering af AML, men er også en integrationsplatform, som er integreret med vores kundevendte systemer. Samtidigt kunne OnBase også en pokkers masse andre ting, som åbnede nogle nye muligheder for os som virksomhed. Beslutningen var derfor som sådan rimelig nem for os med de mange fremtidige muligheder for automatisering,” fortæller Johan Ploug Aagaard, Vicedirektør hos AL Finans.

Fleksibiliteten i OnBase stod sin prøve kort efter første del af implementeringen, hvor der kom nye skærpede lovkrav til rapportering om statsborgerskab. Tilføjelsen til den eksisterende risikoklassificering foregik nemt og smidigt, ligesom de øvrige funktionalitetslag, som efterfølgende er blevet lagt til systemet.

Sparer 2300 timer på manuelle indtastninger

Risikovurderinger foregik tidligere manuelt i Excel, hvilket var en meget ressourcetung proces. I dag er alle arbejdsprocesser digitale og automatiske, når AL Finans modtager en lånansøgning. Den skræddersyede OnBase-løsning foretager opslag i relevante databaser, hvorefter en risikoklassifikation automatisk produceres. Imens kan medarbejderne fokusere deres tid på mere værdiskabende og kundevendte aktiviteter.

Hele det optimerede procesflow er skabt i et tæt samarbejde mellem AL Finans og Nobly, og har resulteret i betragtelige tidsbesparelser:

”Hvis vi tager udgangspunkt i det antal ansøgninger, som kom igennem i 2020, så kan vi se frem mod en besparelse på minimum 2300 mandetimer om året, alene i denne første fase af vores digitaliseringsrejse med Nobly og OnBase. Men én ting er at have sparet timer, en anden ting er, at vi har opnået ensartethed og en højere kvalitet i dette arbejde, netop fordi det er blevet digitaliseret. Brugerne synes, det er herligt, at de ikke skal bruge tiden på manuelle indtastninger og en masse manuelle opslag, men i stedet kan bruge tiden på dialog og rådgivning af kunderne. Jo hurtigere vi kan vende tilbage med et svar, jo bedre er det – det giver os tilfredse kunder og naturligvis også konkurrencemæssige fordele. Vi er blevet mere effektive og kan ganske enkelt køre flere sager igennem pr. medarbejder, og vi kan derfor vækste forretningen yderligere med det samme antal medarbejdere, som vi har i dag,” fastslår Johan Ploug Aagaard.

En leverandør med brancheindsigt

Som Europas førende OnBase konsulenthus er Nobly specialiseret i forretningskritiske IT-løsninger til bl.a. bank-, finans og forsikringsbranchen. En position, som vægtede højt, da AL Finans skulle finde sin fremtidige samarbejdspartner.

”Nobly vandt primært vores tillid ud fra deres store indsigt i den branche, vi er en del af, og i kraft af deres kompetencer inden for specielt AML-området. Det er et felt, som i vores branche løbende udvikler sig, og som kan udfordre os i at eksekvere hurtigt på ny lovgivning. Jo nemmere og enklere vi kan implementere reguleringer, jo smidigere og hurtigere er vi i stand til at kunne servicere vores kunder – hvilket er altafgørende i vores branche. Den forståelse bragte Nobly med sig ind i samarbejdet fra start. Det var betryggende at sidde overfor en leverandør, som havde indsigt i både branchen og de krav, vi skulle leve op til,” forklarer Johan Ploug Aagaard.

OnBase som katalysator for digitaliseringen

AL Finans har høje ambitioner for den fortsatte digitalisering af forretningen, hvor OnBase kommer til at være en central løsning.

”Hele vores kundearkiv skal over og ligge i OnBase, for at give et 360° kundeoverblik over alle relationer, leasing- og lånekontrakter, underskrevne dokumenter osv. I de kommende projekter skal vi også have bygget mere ongoing due diligence ind i vores risikoklassifikationer. Når vi løbende kan screene vores kunder på forskellige kritiske parametre, så ved vi også, hvilken risiko vi ser ind i. På nuværende tidspunkt laver vi risikoklassifikationer i forbindelse med selve onboarding tidspunktet, men vi ønsker at gøre det mere dynamisk i de kommende projekter, således at processen løbende kører på hele vores portefølje. Det vil betyde, at vi over tid får de rigtige kunder på bøgerne, og altid har fingeren på pulsen i porteføljen. OnBase er en vigtig del af vores fremtidssikring og vækstmotor,” slutter Johan Ploug Aagaard.

Tilmelding til nyhedsbrev